Koronasuositukset: Etä­työ­suo­si­tus palaa Ouluun, mas­ki­suo­si­tus koskee myös kouluja

Opiskelijat: Yli­opis­ton ja am­mat­ti­kor­kea­kou­lun opis­ke­li­jat juh­li­vat yhdessä syys­kuus­sa Kuu­si­saa­res­sa

Ko­ro­na­vi­ruk­sen gee­ni­pe­ri­mää ei löy­ty­nyt Iin, Oulun tai Mu­hok­sen jä­te­ve­sis­tä – seu­ran­taa jat­ke­taan vuoden loppuun

Koronaviruksen geeniperimää ei löytynyt Rovaniemen, Simon, Iin, Oulun tai Muhoksen jätevesistä. Arkistokuva Rovaniemen jätevedenpuhdistamolta.
Koronaviruksen geeniperimää ei löytynyt Rovaniemen, Simon, Iin, Oulun tai Muhoksen jätevesistä. Arkistokuva Rovaniemen jätevedenpuhdistamolta.
Kuva: Pekka Aho

Koronavirusta ei löytynyt Rovaniemen tai Kemin jätevesistä, tiedottaa Terveyden ja hyvinvoinnin laitos. Virusta ei löytynyt myöskään Iin, Oulun tai Muhoksen jätevesistä.

Koronaviruksen jätevesiseuranta toteutettiin elokuun lopussa.

THL tiivistää syyskuun aikana näytteenottoa kuukausiseurantaan osallistuvien jätevedenpuhdistamoiden jätevedestä. Näin pyritään havaitsemaan enstistä tehokkaammin tartuntojen leviämistä alueilla, joilla niitä ei ole yksilötestauksella välttämättä todettu.

Viemäriverkostojen välillä voi THL:n mukaan olla menetelmän herkkyydessä eroja. Ne voivat johtua esimerkiksi jäteveden lämpötilasta tai siitä, kuinka paljon jätevedessä on PCR-testissä käytettäviä entsyymejä häiritseviä ainesosia.

Esimerkkinä THL mainitsee Oulun. Viikkoseurannassa koronaviruksen geeniperimää ei ole toistaiseksi todettu, vaikka Pohjois-Pohjanmaan sairaanhoitopiirin alueella on todettu yksilötestauksessa useampia tautitapauksia viime viikkoina.

Toisaalta se, että virusta esiintyisi jätevedessä, mutta todettuja tartuntoja ei ole, on THL:n erikoistutkijan Tarja Pitkäsen mukaan varoitusmerkki.

–Alueella voi olla tunnistamattomia tartunnan saaneita ja virusta voi kiertää väestössä, hän sanoo.

Tällöin voi Pitkäsen mukaan olla tarpeen, että viranomaiset tehostavat epidemian torjuntatoimia, kuten testeihin kannustamista vähäisissäkin oireissa.

Viruksen esiintymistä jätevesissä tutkitaan mittaamalla jätevesienpuhdistamoille tulevista puhdistamattomista jätevesistä koronaviruksen RNA:ta eli geeniperimää.

RNA-löydös jätevedestä ei kerro viruksen tartuttavuudesta, vaan kuvaa koronaviruksen esiintymistä viemäriverkoston piirissä olevissa kotitalouksissa.

THL:n on tarkoitus jatkaa näytekeräystä vuoden loppuun saakka.

Juttua muokattu 11.9. klo 14.32: Simon tiedot on muutettu Kemin tiedoiksi. Simon jätevedet johdetaan Kemiin, ja näin ollen uutisoitu näyte on otettu Kemin puhdistamolla.