Tilaajille

Ko­ro­na­ra­joi­tuk­set ah­dis­ta­vat osaa opis­ke­li­jois­ta, mutta toi­sil­le ne ovat hel­po­tus – ou­lu­lais­tu­nut­ta fuksi Elina Mat­ti­laa ei yk­si­näi­syys riivaa: "En halua antaa koronan ra­joit­taa"

Etäajan rajoitukset tarkoittavat toisille sosiaalisten piirien kapenemista, toisille liikkumavaraa opintoihin. Uudelta opiskelijalta porukkaan pääseminen edellyttää omaa aktiivisuutta, vaikka mahdollisuudet ovatkin avoinna.

Juuri Ouluun opiskelemaan muuttanut Elina Mattila ei koe itseään yksinäiseksi.
Juuri Ouluun opiskelemaan muuttanut Elina Mattila ei koe itseään yksinäiseksi.
Kuva: Jarmo Kontiainen

Tänä syksynä opintonsa aloittaneet ovat erikoisessa asemassa: yliopiston käytävät kumisevat tyhjyyttään, kokoontumisia on rajoitettu ja luennot seurataan etäyhteyden välityksellä.

Ylioppilaiden terveydenhoitosäätiön (YTHS) mukaan uudet rajoitukset ovat toisille ongelma ja toisille helpotus. Toisilla elämänpiiri kapenee, mutta toisille etäopiskelu tuokin joustavuutta.