Lukijalta
Mielipidekirjoitus
Tilaajille

Koronan tuomien haas­tei­den vuoksi mie­len­ter­veys­työ­hön on nyt oh­jat­ta­va varoja ko­ro­na­kor­vauk­se­na

Korona-aika rajoituksineen ja terveyden säilyttämiseen liittyvine huolineen on lisännyt tarvetta psyykkiselle tuelle. Osa tuentarpeesta hoituu läheisten kanssa pohdiskellen, mutta kaikkien huolia ei pelkällä kaverin tai perheenjäsenen tuella hoideta. Mielenterveystyön ammattilaisia tarvitaan apuun, kun asioita pitää pohtia jäsennellymmin ja syvemmin asiantuntijan opastuksella. Koronan vuoksi lisääntyneeseen palveluntarpeeseen mielenterveystyössä on saatava lisäresurssia koronakorvausvaroista.

"Mielenterveystyöhön panostaminen voi tuntua vähemmän pakolliselta kuin muuhun terveyden- ja sairaanhoitoon, joiden resursointeihin voi ajaa hoitotakuun toteuttamisen vaade."

Merkittävässä osassa Suomen kuntia ponnistellaan tavallisissakin oloissa mielenterveystyön resurssien riittävyyden kanssa. Kuntatalous voi olla tiukoilla ja tarpeeseen vastaaminen uusilla rekrytoinneilla jää tekemättä puuttuvien eurojen vuoksi. Mielenterveystyöhön panostaminen voi tuntua vähemmän pakolliselta kuin muuhun terveyden- ja sairaanhoitoon, joiden resursointeihin voi ajaa hoitotakuun toteuttamisen vaade.