Tilaajille

Korona söi ää­ni­tek­nik­ko Pasi Man­ni­sen tulot, monet kol­le­gois­ta etsivät jo töitä ra­ken­nuk­sil­ta tai kau­pas­ta –myös ou­lu­lai­nen va­lo­mies pelkää uusia lo­mau­tuk­sia

Koronaepidemia iski rajusti tapahtumateollisuuteen. Kun kaikki festivaalit, yritystapahtumat ja esitykset peruttiin, lukuisien alalla projektiluontoisesti työskentelevien tulot laskivat lähes olemattomiin. Valo- ja äänimiehet Heikki Mylly ja Pasi Manninen kertovat työtilanteestaan.

"Vaikka tietotekniikan osuus on viime vuosina äänentoistotyössä merkittävästi kasvanut, ei tapahtuma-alan töitä voi kotikonttorista käsin tehdä", Pasi Manninen toteaa. Alan koulutusta on hänen mukaansa ollut kattavasti tarjolla etäluentoina.
"Vaikka tietotekniikan osuus on viime vuosina äänentoistotyössä merkittävästi kasvanut, ei tapahtuma-alan töitä voi kotikonttorista käsin tehdä", Pasi Manninen toteaa. Alan koulutusta on hänen mukaansa ollut kattavasti tarjolla etäluentoina.

Tapahtumateollisuuden äkkipysähdys ja hidas elpyminen ovat jättäneet alan ammattilaisia kokonaan vaille töitä. Esimerkiksi tuottajat, ääni- ja valoteknikot sekä stylistit ovat kärsineet erilaisten tapahtumien, konserttien, festivaalien ja teatterinäytösten sekä yritystilaisuuksien peruuntumisesta.

Ongelmana juuri tämän alan työttömyydessä ovat kehnot tai lähes olemattomat tukimuodot. Suuri osa alan asiantuntijoista, kuten ääni- ja valoteknikoista, työskentelee tapahtumissa yksityisyrittäjinä tai freelancereina projektiluontoisesti.