Tilaajille

Korkein hal­lin­to-oi­keus hylkäsi saa­me­lais­kä­rä­jien, Kä­si­var­ren pa­lis­kun­nan ja SLL Lapin piirin va­li­tuk­sen GTK:n mal­min­et­sin­tä­lu­vas­ta Lätäs 1 -a­lueel­le

Korkein hallinto-oikeus on hylännyt saamelaiskäräjien, Suomen luonnonsuojeluliiton Lapin piirin ja Käsivarren paliskunnan valitukset koskien hallinto-oikeuden päätöstä puoltaa Tukesin antamaa malminetsintälupaa Geologian tutkimuskeskukselle (GTK) Lätäs 1 -alueelle.

Alue sijaitsee Käsivarren erämaassa, Natura 2000-alueella.