Pääkirjoitus: Me­taa­nia ei saa päästää il­ma­ke­hään – iki­rou­dan su­la­mi­nen on koh­ta­lo­kas­ta

Sanna Marin: Pää­mi­nis­te­ri vas­tai­li toi­mit­ta­jien ky­sy­myk­siin juh­li­mi­ses­taan

Kol­man­sia ko­ro­na­ro­kot­tei­ta an­ne­taan nyt 40–59-vuo­tiail­le Oulussa – 5–11-vuo­tiai­den ro­ko­tuk­set alkavat kes­ki­viik­ko­na

Yli 40-vuotiailla on nyt mahdollisuus varata aika kolmanteen koronarokotukseen Oulussa, selviää kaupungin koronasivuilta.

Ajanvaraus on mahdollista niille 40–59-vuotiaille, joiden rokoteannoksesta on kulunut vähintään neljä kuukautta.

Kolmannet annokset ovat olleet saatavilla aikaisemmin yli 60-vuotiaille.

Rokoteväliä on THL:n suositusten mukaisesti lyhennetty syksyn aikana. Tällä hetkellä yli 60-vuotiaat voivat ottaa kolmannen rokotteen kun edellisestä annoksesta on kulunut vähintään kolme kuukautta.

Koronarokotusajan voi varata kaikille 5–11-vuotiaille lapsille keskiviikosta 29. joulukuuta klo 16 lähtien. Aiemmin koronarokotetta tarjottiin vain vakavan koronavirustaudin riskiryhmään kuuluville 5–11-vuotiaille.

5–11-vuotiaiden rokotusaikoja tulee aluksi varattavaksi Limingantullin rokotuspisteelle (Nuottasaarentie 5) ja myöhemmin myös muille rokotuspaikoille. Ensimmäiset lasten rokotusajat Limingantullin rokotuspisteellä ovat torstaina 30. joulukuuta.

Lasten koronainfektioon liittyvät vakavat tautitapaukset ovat harvinaisia. Vain hyvin pieni osa sairastuneista lapsista on saanut sairaalahoitoon johtavan vakavamman taudinkuvan. Vakavan taudin riski on suurentunut lapsilla, joilla on jokin lääketieteellinen riskitekijä.

Pitkäkestoiset oireet (long covid) koronainfektion jälkeen ovat tähänastisen tutkimustiedon perusteella lapsilla todennäköisesti harvinaisia.

5–11-vuotiaiden rokotukseen vaaditaan Oulussa lupa kaikilta huoltajilta THL:n lomakkeella.

Suostumuslomake tulee ottaa täytettynä mukaan rokotuspisteelle. Huoltajat voivat antaa suostumuksen THL:n lomakkeen sijaan myös omalla lupalapulla, johon on merkitty rokotettavan nimi ja henkilötunnus sekä huoltajien nimenselvennykset ja allekirjoitukset.

Myös lapselle tulee tarjota tietoa rokotuksesta ja sen merkityksestä ja hänen mielipiteensä tulee selvittää, jos se on hänen ikänsä ja kehitystasonsa huomioiden mahdollista.

5–11-vuotiaille annettava koronarokote on BioNTech-Pfizerin Comirnaty, josta lapsille käytetään nimenomaan tälle ikäryhmälle tarkoitettua pienemmän annoksen sisältävää valmistetta.

Juttua muokattu 17.20: Juttuun lisätty tietoa lasten rokotuksista.