Metsästyslaki

Eläin­ten pyynti pe­to­rau­doil­la on Suo­mes­sa lail­lis­ta ja hei­kos­ti sää­del­tyä – Pe­to­rau­to­jen haa­voit­ta­mat karhut ovat työl­lis­tä­neet Itä-Suo­men po­lii­sia "val­ta­vas­ti"

23.07.2021 10:38 10
Tilaajille

Ou­lu­lai­sen Ulla Lanton beag­le-koi­ra joutui irti olevan koiran uhriksi kaksi kertaa – "Koi­ra­hyök­käyk­ses­tä vas­tuus­sa on aina koiran omis­ta­ja", muis­tut­taa Harri Leh­ko­nen Ken­nel­lii­tos­ta

06.06.2021 16:00 24
Tilaajille

Koirien kiin­ni­pi­to­ai­ka alkoi, myös seu­ra­koi­rat pi­det­tä­vä kyt­ket­tyi­nä elo­kuu­hun saakka – lailla tur­va­taan luon­no­ne­läin­ten li­sään­ty­mis­rau­ha

03.03.2021 12:22