Keikka-arvio: Night­wish esitti hen­gäs­tyt­tä­vän kei­tok­sen Qstoc­kis­sa

Sähköpotkulaudat : Säh­kö­pot­ku­lau­dal­la lii­ku­taan kau­pun­gis­sa sa­moil­la sään­nöil­lä kuin pol­ku­pyö­räl­lä

Tilaajille

"K­lii­ni­kon arki on arjesta par­hain" – Sot­ka­mon Jymyn lää­kä­ri­nä­kin toi­mi­nut kirurgi Tatu Juvonen leikkaa vii­koit­tain, sillä tuntuma leik­kaus­sa­li­työ­hön on tarpeen tieteen te­ke­mi­ses­sä

– Tämä on ylivoimaisesti suurin sydänkirurgian klinikka Suomessa, leikkaamme noin 1 500 pumppua vuodessa ja meille on keskitetty kaikkein haasteellisimmat tapaukset, kuten sydämen apupumppuhoidot, sydämen- ja keuhkojensiirrot ja synnynnäisten sydänvikojen aikuisiällä tapahtuvat korjaukset, Tatu Juvonen kertoo työpaikastaan HYKS:n sydän- ja keuhkokeskuksesta.

Juvonen on sydän- ja keuhkokeskuksen linjajohtaja ja sydänkirurgian ylilääkäri. Uravalinta olisi voinut olla toinenkin, sillä Juvonen varttui Paltamossa Kontiomäen kylällä. Juvonen kertoo Kontiomäen olleen rautateiden risteyspaikkana vireä rautatieläisyhteisö ja isäkin oli "veeärräläisiä".