Pohde: Sai­raa­la­pää­tök­siin pet­ty­nyt Me­ri-Lap­pi pohtii eroa­van­sa Lapista ja liit­ty­vän­sä Poh­tee­seen

Festivaalit: Frozen People jär­jes­te­tään Nal­li­ka­ris­sa lauan­tai­na ke­li­olo­ja uhmaten

Tuhopoltot: Ran­ta­ka­dun tu­li­pa­lot uh­ka­si­vat taas ra­ken­nuk­sia, joiden puo­les­ta ou­lu­lai­set tais­te­li­vat vuo­si­kym­me­niä

Mainos: Tilaa Kaleva tästä

Kirsi Kunnas -ru­no­pal­kin­to pos­tuu­mis­ti Jukka It­ko­sel­le – 10 000 euron suu­rui­nen pal­kin­to oh­ja­taan ou­lu­lai­sel­le Valveen sa­na­tai­de­kou­lul­le

Valveen sanataidekoulu on osa Oulun lastenkulttuurikeskusta. Palkintosumman avulla Valve toteuttaa Jukka Itkosen mukaan nimettävän sanataidekokonaisuuden.
Valveen sanataidekoulu on osa Oulun lastenkulttuurikeskusta. Palkintosumman avulla Valve toteuttaa Jukka Itkosen mukaan nimettävän sanataidekokonaisuuden.
Kuva: Anni Männikkö

WSOY:n ja WSOY:n kirjallisuussäätiön Kirsi Kunnas -palkinto myönnetään tänä vuonna postuumisti kirjailija-runoilija Jukka Itkoselle (1951–2021) tämän ansioista lastenrunokulttuurin hyväksi.

10 000 euron suuruinen palkinto ohjataan Valveen sanataidekoululle lastenrunoutta, sen tekemistä ja kokemista tukevaan toimintaan.

Kirjailija, akateemikko Kirsi Kunnas menehtyi viime syksynä 96-vuotiaana. Hänen muistonsa ja lähtemätön jälkensä kirjallisuuteen vaikutti erityisellä tavalla nyt kolmatta kertaa jaettavan Kirsi Kunnas -runopalkinnon myöntämiseen.

Palkintoraati kohdisti huomion sinne, missä Kunnaksen vaikutus on ollut voimakkain ja missä kielen ja kirjakulttuurin tulevaisuus kytee: lastenrunouteen.

Palkinnon saajaksi valittiin Jukka Itkonen, jonka runsas ja monilajinen tuotanto on kannatellut ja uudistanut Suomen lastenrunokulttuuria vuodesta 1974.

"Raati toivoo palkintosumman tukevan nimenomaan lasten ja nuorten kohtaamisia runouden parissa."

Kirsi Kunnas -palkinnon avulla raati halusi nostaa esiin Itkosen jo viidenkymmenen vuoden ajalle ulottuvan vaikutuksen kotimaiseen lastenrunouteen.

Lapsuudestaan saakka Jukka Itkonen halusi kirjoittaa päivittäin, ja näin hän myös teki. Viimeiseen saakka aktiivinen runoilija jätti jälkeensä arvokkaan, laajan ja monipuolisen runollisen perinnön, josta riittää ammennettavaa sukupolviksi eteenpäin.

Päätyönsä Itkonen teki lastenrunouden parissa, mutta hän kirjoitti myös proosaa, laululyriikkaa ja runoutta aikuisille.

Jukka Itkonen kirjoitti useita temaattisesti yhtenäisiä, lapsille suunnattuja runoteoksia. Hän käytti hauskoja viittauksia muuhun kirjallisuuteen ja loi oman, ilmeikkään runokielen kirjallisen tradition perustalle. Hän kehitti muun muassa limerikkien pohjalta omat ”rimelikit” sekä riimitteli tunnettuja satuja ja varioi Kantelettaren lasten perinnettä.

Kirsi Kunnas ilmaisi useaan otteeseen huoltaan runokulttuurista ja samassa yhteydessä myös kielemme tulevaisuudesta. Hän toivoi uusien sukupolvien ottavan kielen omakseen ja tekevän runovallankumouksen.

Palkintoraati kohdisti huomion sinne, missä Kirsi Kunnaksen vaikutus on ollut voimakkain ja missä kielen ja kirjakulttuurin tulevaisuus kytee: lastenrunouteen.
Palkintoraati kohdisti huomion sinne, missä Kirsi Kunnaksen vaikutus on ollut voimakkain ja missä kielen ja kirjakulttuurin tulevaisuus kytee: lastenrunouteen.
Kuva: Sampo Rautamaa

Tämä toive mielessään ja sekä Kirsi Kunnaksen että Jukka Itkosen perintöä kunnioittaakseen raati päätti ohjata palkintorahat Valveen sanataidekoululle runouden lukemisen, tekemisen sekä runollisten kohtaamisten hyväksi.

Valveen sanataidekoulu on osa Oulun lastenkulttuurikeskusta ja se tunnetaan vireänä sanataidekasvatuksen kehittäjänä. Palkintosumman avulla Valve toteuttaa Jukka Itkosen mukaan nimettävän sanataidekokonaisuuden.

Raati toivoo palkintosumman tukevan nimenomaan lasten ja nuorten kohtaamisia runouden parissa.

Raatiin kuuluivat runoilija Jenni Haukio (pj.), kustantajat Paula Halkola ja Anna-Riikka Carlson sekä kirjallisuudentutkijat Sakari Katajamäki ja Leena Kirstinä.

Kirsi Kunnas -palkinto perustettiin vuonna 2017 Kirsi Kunnaksen 70-vuotistaiteilijajuhlan kunniaksi. Palkinnon tavoitteena on nostaa esiin elävää ja vaikuttavaa runoutta ja runokulttuuria.

WSOY ja WSOY:n kirjallisuussäätiö jakavat palkinnon joka toinen vuosi aikuisten tai lastenrunouden erityiselle runoteokselle, runoilijalle tai runoutta edistäneelle toimijalle.