Pohteen säästöt: Liminka me­net­tää ter­veys­kes­kuk­sen

Ravintolat: Tes­ta­sim­me Oulun Pekurin ra­men-pai­kan

Syyte: Tur­val­li­suus­alan opet­ta­ja kouri opis­ke­li­joi­ta ja uhkaili hak­kaa­mi­sel­la

Mainos: Jakajaksi Kaleva Mediaan – tutustu ja hae tästä

Kii­ke­lin Allas Sea Pool -me­ri­kyl­py­län to­teu­tu­mi­nen ei ole ai­na­kaan Oulun kau­pun­gin pää­tök­sen­teos­ta kiinni – kau­pun­gin­val­tuus­to nuiji pöytään oman, 1,5 mil­joo­nan euron in­ves­toin­ti­ra­hoi­tuk­sen­sa

Kiikeliin suunniteltavan merikylpylän toteutuminen nytkähti aimo askeleen eteenpäin, kun Oulun kaupunginvaltuusto hyväksyi maanantaina hankkeen Oulun kaupungille kuuluvan osuuden erillisinvestointien määrärahan.

Kiikeliin tulevan Allas Sea Poolin kaupungin osuudeksi tulevat muun muassa torinrannasta allasalueelle johtavan kävelysillan sekä uusien venelaiturien rakentaminen.
Kiikeliin tulevan Allas Sea Poolin kaupungin osuudeksi tulevat muun muassa torinrannasta allasalueelle johtavan kävelysillan sekä uusien venelaiturien rakentaminen.
Kuva: Oopeaa

Kiikeliin suunniteltavan merikylpylän toteutuminen nytkähti aimo askeleen eteenpäin, kun Oulun kaupunginvaltuusto hyväksyi maanantaina hankkeen Oulun kaupungille kuuluvan osuuden erillisinvestointien määrärahan.

Kaupunki on sitoutunut tekemään merikylpylän alueelle toimintaympäristön muutostöitä 1,5 miljoonalla eurolla. Kaupunginvaltuusto hyväksyi kokouksessaan muutoksen tämän vuoden talousarvioon, mikä mahdollistaa investointimäärärahan.

Ympäristötyöt ovat edellytys sille, että Kiikelin tontinluovutuskilpailun voittanut Töölö Urban Oy pystyy mahdollisesti aloittamaan Allas Sea Pooliksi nimeämänsä kylpylän rakentamistyöt suunnittelemansa aikataulun mukaan. Hankkeen tontinluovutuksen kaupunginvaltuusto hyväksyi viime kuussa.

Oulun kaupungin on määrä rakentaa mainitulla 1,5 miljoonalla kävelysilta kylpylästä torinrantaan ja uudet venepaikat kylpylän viereen ja vastarannalle. Kylpylän paikalta on siirrettävä pois siellä olevat muuntamo, pumppaamo suojauksineen, polttoaineen jakeluasema ja aittoja. Nämä työt, uusien venelaitureiden rakentaminen sekä satama-altaan ruoppaukset alkavat mahdollisesti jo tämän kevään aikana.

Lisäksi suunnitteilla on näyttävä suihkulähde-valoteos Allas Sea Poolin edustalle, ja kaupungin odotetaan osallistuvan sen kustannuksiin.

Oulun kaupungin rahoittamien töiden aikataulu ja kustannukset voivat tarkentua kylpylähankkeen suunnittelun edetessä. Siksi investointimäärärahaa voidaan tarkentaa tarvittaessa vuoden talousarvion 2020 laatimisen yhteydessä.

Seuraavaksi merikylpylään on hankittava rakennusluvat, vesi- ja ympäristöluvat, ja niiden aika on maaliskuussa.

Varsinaiset kylpylän rakennusten rakentamistyöt voivat alkaa ensi kesänä ja vesirakentamistyöt ensi syksynä. Rakennusten sisätyöt ja viimeistelyt on määrä tehdä ensi talven aikana. Allas Sea Pool Oulun käyttöön oton toivotaan olevan vaiheittain kevään ja kesän 2020 aikana.

Hankkeen toteuttaminen tullee maksamaan Töölö Urbanille 6,6 miljoonaa euroa, josta yhtiö aikoo rahoittaa lainalla 68 prosenttia, ja 32 prosenttia tulisi olemaan pääomaehtoista rahoitusta.

Oulun Allas Sea Pool -saunakylpylä tulee käsittämään kaksi puuverhoiltua rakennusta, päärakennuksen ja saunarakennuksen. Kaksikerroksinen päärakennus on noin 500 neliön kokoinen, ja se sisältää kahvila-ravintolan, monitoimitilat, myymälän sekä terasseja.

Saunarakennus on noin 170 neliötä ja sisältää saunat, suihkut, wc:t sekä pukuhuoneet. Molempien rakennusten katot tullaan hyödyntämään näköalaterasseina.

Allasalue terasseineen rakennetaan veden päälle kelluvien moduulien avulla. Uima-altaista normaali aikuisten allas ja lasten allas ovat lämmitettyjä. Merivesialtaaksi sanottu kolmas uima-allas sisältää lämmittämätöntä luonnonvettä eli talviaikaan vesi on yhtä kylmää kuin avantovesi. Lisäksi suunnitteilla on kolme pientä paljutyyppistä allasta, joissa vesi on kuumahkoa, noin 30-asteista.