Vaatesuunnittelu: Tytti Ala­pie­ti suun­nit­te­lee Pi­ki­saa­res­sa ui­ma­pu­ku­ja ja muita vaat­tei­ta

Pääkirjoitus: Ve­ty­ta­lous voi tuoda pi­ris­tys­ruis­keen Poh­jois-Poh­jan­maal­le, mutta myös vas­tus­tus­ta on odo­tet­ta­vis­sa

Kier­to­ta­lous­lii­ke­toi­min­ta siirtyy Oulun Ener­gial­ta uuteen Syk­lo-yh­tiöön

Oulun Energia siirtää kesäkuun alusta alkaen kiertotalousliiketoimintansa perustamaansa Syklo-yhtiöön, joka hyötykäyttää jätteet raaka-aineiksi.

Syklon kiertotalousjärjestelmään kuuluu muun muassa jätepalveluratkaisujen tuottaminen Laanilan ekovoimalaitokselle.
Syklon kiertotalousjärjestelmään kuuluu muun muassa jätepalveluratkaisujen tuottaminen Laanilan ekovoimalaitokselle.
Kuva: Kaleva

Oulun Energia siirtää kesäkuun alusta alkaen kiertotalousliiketoimintansa perustamaansa Syklo-yhtiöön, joka hyötykäyttää jätteet raaka-aineiksi.

Liiketoimintasiirto mahdollistaa isomman osuuden tavoittelemisen Suomen kiertotalousmarkkinoilta.  Samalla panostetaan uusien innovaatioiden kehitystyöhön valtakunnallisesti ja kansainvälisesti.

– Syklo on tärkeä osa ilmastonmuutoksen hidastamiseen tähtäävää kokonaisstrategiaamme ja kiertotalouden edelläkävijä, jonka teknologinen osaaminen on kansainvälisestikin mitattuna huippuluokkaa, kertoo Syklon omistavan Oulun Energia -konsernin toimitusjohtaja Juha Juntunen tiedotteessa.

Sykloon sisältyvät Oulun lajittelulaitos, jätepalveluratkaisut Oulun ekovoimalaitokselle sekä erilaiset kiertotalouden mahdollistavat innovaatiot.

Omistajapohjaan ei liiketoimintasiirron yhteydessä tule muutoksia.

Kaupan- ja rakennusalan jätteet uusiokäyttöön

Syklon tavoitteena on muun muassa nostaa kaupan- ja rakennusalan jätteiden kierrätys- ja uusiokäyttöastetta.

Esimerkiksi rakennusalalla ongelmana on erityisesti rakennus- ja purkujäte, joka kasvattaa merkittävästi alan hiilijalanjälkeä.

Osaksi Sykloa siirtyvällä lajittelulaitoksella pystytään kuitenkin hyödyntämään rakennusalan jätteet lähes kokonaan. Jätteen joukosta erotellaan kierrätettäväksi soveltuvat raaka-aineet ja lopuista jalostetaan kierrätyspolttoainetta.

Syklon tähtäimessä ovat 100 000 tonnin säästöt kasvihuonepäästöissä vuosittain.