Koronatilanne: Epi­de­mia pa­hen­tu­nut sel­väs­ti Oulussa

Kestävä Kai­jon­har­ju -hanke etenee – alueel­le ke­hi­te­tään lä­hiöoh­jel­maa, jolla edis­te­tään hy­vin­voin­tia ja asuk­kai­den kans­sa­käy­mis­tä

Oulun kaupunginvaltuusto on päättänyt, että yhdyskunta- ja ympäristöpalvelut toteuttaa Asumisen rahoitus- ja kehittämiskeskuksen (ARA) osarahoittaman Kestävä Kaijonharju -hankekokonaisuuden yhteistyössä sivistys- ja kulttuuripalveluiden kanssa.

Hankkeen edellyttämät määrärahat lisätään yhdyskunta- ja ympäristöpalvelujen vuoden 2021 käyttösuunnitelmaan.

Yhdyskuntalautakunta ilman joukkoliikennettä sitovuuden käyttösuunnitelmaan lisätään erillismäärärahana kaupungin ARA:lta saamaa avustusta 142 100 euroa ja menoja 406 000 euroa.

Hankkeella kehitetään Kaijonharjun alueelle lähiöohjelmaa, jolla edistetään hyvinvointia ja asukkaiden kanssakäymistä. Myös alueen asuntotarjonta laajenee.

Alueen elinvoimaa edistetään panostamalla myös Kaijonharjun ympäristöön.

Hankkeen toteutusaika on kaksi vuotta. Arvioidut kokonaiskustannukset ovat yhteensä 1 454 000 euroa.