Krematorio: Oulun vai­na­jat kul­je­te­taan tuh­kat­ta­vak­si viiteen eri kau­pun­kiin koko kesän ajan

Oulu: Val­tuus­ton uusi pu­heen­joh­ta­ja Jarmo J. Husso pitää po­li­tiik­kaa lasten leik­ki­nä 70-lu­kuun ver­rat­tu­na

Luitko jo tämän: Ju­na­lip­pu voi maksaa mo­nin­ker­tai­sen hinnan, jos matkan varaa viime tin­gas­sa

Mainos: Tilaa tästä Kaleva Digi 13,90 €/kk

Kes­kus­tan val­tuus­toa­loi­te: Vir­pi­nie­meä ke­hi­tet­tä­vä mat­kai­lun ja lii­kun­nan kes­kuk­se­na

Virpiniemessä on muun muassa golfkenttä.
Virpiniemessä on muun muassa golfkenttä.

Oulun kaupunginvaltuuston keskustaryhmä toteaa aloitteessaan, että Oulussa sijaitsee ainutlaatuinen matkailun ja liikunnan keskus Virpiniemi.

Alueella on paljon eri toimintoja matkailuun, liikuntaan ja vapaa- ajan harrasteisiin liittyen. Esimerkiksi entisen Virpiniemen liikuntaopiston toimintoja jalkapallokenttineen, golfkenttä, karavaanialue, frisbeegolf- rata ja hiihtoladut. Virpiniemessä on myös runsaasti vapaa- ajan asutusta ja tavoitteena on myös vakinaisen asumisen mahdollistaminen sitä haluaville.

Keskusta toteaa medialle lähettämässään viestissä, että alueen kokonaispotentiaali on vielä pääosin hyödyntämättä. Oulun on siksi ryhdyttävä kehittämään alueesta pitkäjänteisellä ja tavoitteellisella työllä paikka, joka luo matkailun, liikunnan ja vapaa- ajan toimintoihin liittyvää uutta elinvoimaa.

Keskustan mukaan kehittämis- ja yhteistyöhön on sitoutettava jo alueella olevat toimijat ja yhteisöt. Alueella jo olevia rakenteita ja palveluita edelleen kehittämällä voitaiisin luoda lähtökohdat, joiden avulla kehitetään tulevaisuuden elinvoimainen ja kehittyvä merellinen Virpiniemi.

Aloitteessa todetaan myös, että kehittämistyössä voidaan hyödyntää jo aiemmin tehtyjä selvityksiä.