Energia: Kau­ko­läm­pö kal­lis­tuu Oulussa ensi vuonna

Polttopuut: Polt­to­puun ostajia on Poh­jois-Poh­jan­maal­la nyt jonossa al­ku­tal­veen asti

Kela muis­tut­taa: mak­sa­mat­to­mat kor­kea­kou­lu­opis­ke­li­jan ter­vey­den­hoi­to­mak­sut siir­ty­vät ulos­ot­toon huh­ti­kuun puo­li­vä­lis­sä

Kelan tämänhetkisten tietojen mukaan ulosottoon on menossa yhteensä 8 150 maksua.

Kevätlukukautta 2021 koskeva korkeakouluopiskelijan terveydenhoitomaksu piti maksaa viimeistään 31.1.2021. Maksamattomat maksut siirretään ulosottoon huhtikuun puolivälissä, tiedottaa Kansaneläkelaitos Kela.

Kela lähetti helmikuun lopussa maksumuistutuksen opiskelijoille, jotka eivät olleet maksaneet terveydenhoitomaksua ajoissa. Terveydenhoitomaksun eräpäivä oli 31.1.2021 niille opiskelijoille, jotka ilmoittautuivat kevätlukukaudelle 2021 läsnä olevaksi viimeistään 31.1.2021.

Jos opiskelija ei ole maksanut terveydenhoitomaksua maksumuistutuksen jälkeenkään eikä maksua ole voitu kuitata eli vähentää huhtikuun opintorahasta, maksu siirtyy ulosottoon. Kelan tämänhetkisten tietojen mukaan ulosottoon on menossa yhteensä 8 150 maksua.

Välttääkseen ulosoton opiskelijan täytyy maksaa maksu heti maksumuistutuksessa olevilla tiedoilla. Jos kotiin postitettu maksumuistutus ei ole tallessa, opiskelija löytää maksutiedot verkosta Kelan asiointipalvelusta.