Vaalitentti: Katso tal­len­ne Kalevan vaa­li­ten­tis­tä, mukana kuusi ni­me­käs­tä eh­do­kas­ta Oulun vaa­li­pii­ris­tä

Pääkirjoitus: Il­mas­ton­muu­tok­sen tor­jun­ta ei ole vi­her­hump­paa – maa­pal­lon läm­pe­ne­mi­nen mah­dol­lis­ta saada kuriin

Kolumni: Ou­lu­lais­kou­lun hyvät ko­ke­muk­set kou­lu­pu­dok­kai­den kanssa osoit­ta­vat, miten tärkeää on kokemus po­ruk­kaan kuu­lu­mi­ses­ta

Mainos: Mitä enemmän tiedät sitä helpommin äänestät, tilaa tästä Kaleva 2 kk 59,90 euroa

Kau­pun­gin­hal­li­tus myönsi me­ri­kyl­py­lä Allas Sea Poo­lil­le tont­ti­va­rauk­sen Kii­ke­lis­tä – seu­raa­vak­si neu­vo­tel­laan vuok­ra­so­pi­muk­ses­ta

Kiikeliin rakennettavan Allas Sea Pool Oulu -merikylpylän toteutuminen nytkähti askelen eteenpäin, kun Oulun kaupunginhallitus päätti varata tontin ja rannan vesialueen osan kylpylän toteuttajalle, Töölö Urban Oy:lle.

Allas Sea Pool Oulun rakennukset tulevat olemaan puuverhoiltuja, ja niiden katot hyödynnetään terasseina.
Allas Sea Pool Oulun rakennukset tulevat olemaan puuverhoiltuja, ja niiden katot hyödynnetään terasseina.
Kuva: Oopeaa

Kiikeliin pystytettävän hankkeen nopeaan aikatauluun uskotaan edelleen.

Kiikeliin rakennettavan Allas Sea Pool Oulu -merikylpylän toteutuminen nytkähti askelen eteenpäin, kun Oulun kaupunginhallitus päätti varata tontin ja rannan vesialueen osan kylpylän toteuttajalle, Töölö Urban Oy:lle.

Töölö Urbanin hankekehitysjohtaja Petteri Lautso sanoo, että vuokrasopimuksesta neuvottelu kaupungin kanssa on seuraava etappi kylpylän toteutumiseksi. Sopimuksen tekoaikaa hän ei vielä pysty sanomaan.

– Maanantain päätös merkitsee ennen kaikkea sitä, että hanke on edelleen olemassa. Se on tietysti iso asia. Ennen rakentamisen aloittamista on aika monta muutakin asiaa, jotka pitää hoitaa alta pois, kuten rakentamisluvat, vesiluvat ynnä muut, Lautso sanoo.

Hänen mukaansa tavoiteaikatauluun ei ole tullut muutoksia.

– Toki rakentaminen aloitetaan mahdollisimman pian, mutta tarkkaa päivää en voi sanoa vielä edellisistä syistä. Tavoite on edelleen päästä rakentamaan tänä keväänä ja avata kylpylä yleisölle keväällä 2020. Toistaiseksi tavoiteaikatauluun ei ole tullut hidastuksia, mutta toisaalta ei siihen ole tullut myöskään lisää varmuutta.

Viime kesänä tontinluovutuskilpailun voittanut Töölö Urban aikoo rakentaa Kiikeliin ravintola- ja saunarakennuksia sekä allasalueita, venepaikkoja ja sataman huollon toimintoja.

Päärakennus tulisi olemaan noin 500 neliön kokoinen ja saunarakennuksen koko 170 neliötä. Puuverhoillut rakennukset tulevat sijaitsemaan kumpikin omilla tonteillaan. Suurempi rakennus on kaksikerroksinen.

Rakennusten katoille tulee aurinko- ja näköalaterassit. Allasalueen rakenne on kelluva, ja kooltaan se tulee olemaan 2 300 neliötä. Altaita tulee kolme: 27-asteiseksi ympäri vuoden lämmitettävä 15 kertaa 25 metrin kokoinen matkauintiallas, aina ympäröivän meriveden lämpöinen 10 kertaa 10-metrinen merivesiallas ja saman kokoinen lastenallas, joka myös lämmitetään 27-asteiseksi. Lisäksi kaavailuissa on kaksi pientä paljutyyppistä lämminvesiallasta.

– Kun kaupunginhallitukselta saatiin tämä päätös ja kun olemme tehneet vuokrasopimuksen, lähdemme viemään hanketta kunnolla eteenpäin. Olemme omalla riskillä tehneet suunnitelmia aika pitkälle, minkä takia meillä on hyvä valmius pitää noin kunnianhimoinen aikataulu, Lautso arvioi.

Hänen mielestään Oulun kaupungin virkamiehet ja päättäjät ovat hoitaneet esimerkillisen hyvin merikylpylähankkeen valmistelua.

– On kysytty välillä tiukkojakin kysymyksiä, kuten kuuluu. Nopeaa ja ammattimaista toimintaa.

Kiikelin merikylpylän aikataulua

Oulun kaupunginhallitus hyväksyi Allas Sea Pool Oulu -merikylpylän tontinvaraukset Oulun Kiikelistä Töölö Urban Oy:lle maanantaina 21. tammikuuta 2019.

Kaupunginhallitus valtuutti samalla yhdyskunta- ja ympäristöpalvelut laatimaan tontin vuokra- ja käyttöoikeussopimukset.

Asian ei tarvitse mennä enää Oulun kaupunginvaltuuston käsittelyyn, vaan kaupunginhallituksen päätös riittää.

Kylpylän maatyöt ja infran rakentaminen alkavat keväällä 2019.

Sataman toimintojen järjestäminen rakennustöiden ajaksi ja uusi laituri kesällä 2019.

Vesirakentaminen syksyllä 2019.

Rakennusten sisätyöt ja muu viimeistely talvella 2020.

Rakennukset ja altaat sekä teatterin puoleinen satamalaituri ja siltayhteys torilta avataan vaiheittain keväällä ja kesällä 2020.

Kylpylähankkeen kustannusarvio on noin 6,6 miljoonaa euroa, josta Töölö Urbanin oman pääomaehtoisen rahoituksen osuus 32 prosenttia ja lainojen osuus 68 prosenttia.

Oulun kaupunki toteuttaa erilaisia rakenteita merikylpylään noin 1,5 miljoonan euron verran.