Vaalitentti: Katso tal­len­ne Kalevan vaa­li­ten­tis­tä, mukana kuusi ni­me­käs­tä eh­do­kas­ta Oulun vaa­li­pii­ris­tä

Pääkirjoitus: Il­mas­ton­muu­tok­sen tor­jun­ta ei ole vi­her­hump­paa – maa­pal­lon läm­pe­ne­mi­nen mah­dol­lis­ta saada kuriin

Joukkoliikenne: Oulussa ha­lu­taan ke­hit­tää jouk­ko­lii­ken­net­tä työ­paik­ka- ja asuin­alueil­la – kolme pal­ve­lu­ta­so­vaih­to­eh­toa esillä rat­kai­suik­si

Mainos: Mitä enemmän tiedät sitä helpommin äänestät, tilaa tästä Kaleva 2 kk 59,90 euroa

Kau­ko­läm­mön kes­key­tys tulossa Kui­vas­jär­ven alueel­la

Oulun Energia tekee kaukolämpöverkon korjaustoimenpiteitä Kuivasjärven alueella, minkä vuoksi alueella on lämmönkeskeytys tiistaina 16. maaliskuuta klo 7.00–16.00.

Keskeytyksen aikana kiinteistöissä, jotka ovat liitettynä kaukolämpöön, ei ole saatavissa kuumaa vettä. Oulun Energia pahoittelee mahdollista haittaa. Keskeytysalue on nähtävissä karttakuvasta.

Kaukolämmön keskeytys
Kuva: Oulun Energia