Nuoret: Valkean ke­sä­ka­tu on nuorten mie­les­tä tur­val­li­nen, vaikka siellä ta­pah­tuu ikä­viä­kin asioita

Juhlapyhät: Miksi he­la­tors­tai­ta vie­te­tään?

Kau­ko­läm­mön kes­key­tys tulossa Kui­vas­jär­ven alueel­la

Oulun Energia tekee kaukolämpöverkon korjaustoimenpiteitä Kuivasjärven alueella, minkä vuoksi alueella on lämmönkeskeytys tiistaina 16. maaliskuuta klo 7.00–16.00.

Keskeytyksen aikana kiinteistöissä, jotka ovat liitettynä kaukolämpöön, ei ole saatavissa kuumaa vettä. Oulun Energia pahoittelee mahdollista haittaa. Keskeytysalue on nähtävissä karttakuvasta.

Kaukolämmön keskeytys
Kuva: Oulun Energia