Koronasuositukset: Etä­työ­suo­si­tus palaa Ouluun, mas­ki­suo­si­tus koskee myös kouluja

Opiskelijat: Yli­opis­ton ja am­mat­ti­kor­kea­kou­lun opis­ke­li­jat juh­li­vat yhdessä syys­kuus­sa Kuu­si­saa­res­sa

Tilaajille

"Kandi voi vielä kysellä tyhmiä" – Hanna Korpela Oulun yli­opis­tos­ta on yksi tänä kesänä lää­kä­riä si­jais­ta­vis­ta kan­deis­ta ja pitää tär­keä­nä mah­dol­li­suut­ta oppia kon­ka­reil­ta ennen am­mat­tiin val­mis­tu­mis­ta

Laillistetun lääkärin lomaillessa potilaan saattaa ottaa vastaan opintojaan vielä suorittava kandi. Oulun yliopistossa lääketiedettä opiskelevalle Hanna Korpelalle kesätyö on tilaisuus kartuttaa oppia ja käytännön kokemusta ennen valmistumista.

Kilpailu parhaista kesätyöpaikoista saattaa alkaa jo yli vuotta ennen varsinaisten töiden alkua, tietää lääketieteen opiskelija Hanna Korpela. – Sovin viime kesän lääkärin sijaisuudesta puolitoista vuotta aiemmin. Ensi kesäksi olen saanut jo useamman työtarjouksen.
Kilpailu parhaista kesätyöpaikoista saattaa alkaa jo yli vuotta ennen varsinaisten töiden alkua, tietää lääketieteen opiskelija Hanna Korpela. – Sovin viime kesän lääkärin sijaisuudesta puolitoista vuotta aiemmin. Ensi kesäksi olen saanut jo useamman työtarjouksen.
Kuva: Janne Körkkö

Kesä on useimmiten lääketieteen kandidaatille työntäyteistä aikaa tämän sijaistaessa lomailevia lääkäreitä ja opetellessa ammattiinsa kuuluvaa käytännön työtä.

Oulussa ja lähiseuduilla kesäsijaisina työskentelee Suomen Lääkäriliiton varatoiminnanjohtaja Hannu Halilan arvion mukaan tänä kesänä noin 250–300 kandia. Hänen arvionsa perustuu Oulun yliopiston lääketieteellisen tiedekunnan sisäänottomääriin muutamia vuosia sitten.