Kolumni: Se tärsky oli lo­pet­taa pyö­räi­lyn al­kuun­sa, mutta toisin kävi

Pääkirjoitus
Tilaajille

Kam­pus­rat­kai­sus­ta päät­tä­mi­nen kuuluu asian mit­ta­van mer­ki­tyk­sen takia kau­pun­gin­hal­li­tuk­sel­le

Oulun yhdyskuntalautakunta näytti tiistaina punaista valoa yliopiston tavoitteelle rakentaa uusi kampus Raksilaan. Kyseessä on kaupungin kannalta sen mittaluokan ratkaisu, että varsinainen linjanveto on tarpeen tehdä kaupunginhallituksessa.

Oulun yliopiston tavoite rakentaa uusi kampus Raksilaan on ollut viime ajat vastatuulessa. Helmikuussa kaupunginvaltuusto hyväksyi ponnen, jonka mukaan yliopiston pääkampuksena tulisi kehittää Linnanmaata.

Tiistaina asia oli Oulun yhdyskuntalautakunnan pöydällä. Lautakunnan yksimielinen päätös oli, ettei suunnitteluvarausta Raksilan kampusta varten jatketa.