Lukijalta
Mielipide
Tilaajille

Kam­pus­asiaan liit­ty­vän tiedon tuot­ta­mi­seen yli­opis­to tar­vit­see suun­nit­te­lu­va­rauk­sen, jota se on hakenut Rak­si­lan alueel­le yhdessä Keskon ja Arinan kanssa

Mielenkiintoisen vilkasta ja monimuotoista keskustakampuskirjoittelua seuranneina päätimme muistutella asiaan liittyvistä tosiasioista.

Päätös selvittää eri kampusvaihtoehtoja on tehty yliopiston hallituksessa osana yliopiston kiinteistöstrategiaa. Pääasiallinen huoli on tällöin ollut yliopiston nopeasti nousseissa ja edelleen voimakkaasti nousevissa vuokrakustannuksissa, jotka ovat johtuneet nykyisten tilojen peruskorjauksista.