Yrityskaupat: Ou­lu­lai­nen oh­jel­mis­to­yri­tys Cu­bi­Ca­sa myytiin USA:han

Urheilu: Paula Ranta, 21, on hank­ki­nut jä­ri­syt­tä­vän määrän lihasta vuo­des­sa ja tähtää maail­man par­haak­si

Ka­la­joen mit­ta­van maas­to­pa­lon sam­mu­tus­työt jat­ku­vat yhä – "Vä­li­tön­tä asuk­kai­den eva­kuoi­mis­tar­vet­ta ei tällä het­kel­lä ole"

Kalajoen massiivisen maastopalon sammutustyöt jatkuvat yhä, kertoo Jokilaaksojen pelastuslaitos.

Alueella on keskitytty pääasiassa paloalueen reunojen sammuttamiseen ja aikaisemmin tehtyjen rajoituslinjojen pitämiseen. Sunnuntaipäivän aikana sammuttajat ovat toteuttaneet kolmen pelastusjoukkueen vastuualueilla järjestelmällistä paloalueen sisällä olevien palopesäkkeiden sammutusta.

– Rajoituslinjat on saatu pidettyä ja tilanne on nyt vakaa. Palon leviämisvaara on edelleen olemassa, mutta se on pienentynyt merkittävästi, kertoo pelastusjohtaja Jarmo Haapanen tiedotteessa.

Työvuorot uusiksi

Pelastuslaitoksen mukaan sammuttajien työvuorojärjestelmää organisoidaan uudelleen siten, että jatkossa työvuorot ovat yöllä kahdeksantuntisia ja päivällä kaksi kertaa kahdeksantuntisia.

– Yöllä on kohtuullisen pimeää ja sen vuoksi öiseen aikaan tehtävä sammutustyö tehdään ensi yöstä alkaen pienemmällä henkilövahvuudella työturvallisuussyistä, Haapanen toteaa tiedotteessa.

Pelastuslaitoksen mukaan puolustusvoimien osalta virka-apuosasto vapautuu alueelta maanantaiaamusta alkaen, mutta puolustusvoimien ajoneuvokalusto jää edelleen toimintaan.

– Helikopterilla tehtävälle sammutustoiminnalle ei tässä vaiheessa ole tarvetta. Alueella tehdään päivän aikana tiedusteluja pienlentokoneella sekä useammalla dronella. Ilma-alukset tuottavat materiaalia pelastustoiminnan johdon käyttöön, kertoo Haapanen tiedotteessa.

Palomaastossa työskentelee edelleen viisi pelastusjoukkuetta, joita johdetaan pelastuskomppanian johtopaikalta. Apuna toiminnassa on myös edelleen laaja huoltoverkosto ja henkilöstöresursseja koordinoiva toimisto.

Välitöntä evakuoimistarvetta ei tällä hetkellä ole

– Sammutustoiminnan teknisen suorittamisen painopistealue siirtyy tulevaisuudessa yhä enemmän siihen, että suihkuputkella tehtävä perinteinen veden suihkuttaminen vähenee ja konekalustolla tehtävä sammutustoiminnan avustaminen lisääntyy, kertoo Haapanen tiedotteessa.

Konekalustolla tehtävällä sammutustoiminnan avustamisella tarkoitetaan muun muassa kaatuneiden puiden raivauksia metsäkoneella, siltojen tekemistä mönkijöille, ojanpenkkojen raivausta ja pienessä määrin ojien patoamista kaivinkoneilla, ajourien raivauksia sekä etukäteen harkittujen joidenkin kriittisten tieosuuksien kantavuuden parantamisia ajamalla mursketta teille kuorma-autoilla.

Tuulen alapuolella olevia asukkaita ja kiinteistöjen omistajia kehotetaan kuitenkin seuraamaan tilannetta edelleen ja tarvittaessa sulkemaan ikkunat ja ilmanvaihto. Välitöntä asukkaiden evakuoimistarvetta ei tällä hetkellä ole.