Kai­vos­yh­tiö hakee mal­min­et­sin­tä­lu­paa 1367 heh­taa­rin alueel­le Kuu­sa­mon Juo­ma­suol­la – yhtiön suun­ni­tel­mis­sa maan­alai­nen kaivos

Kuusamoon ja Posiolle kobolttikaivoksia kehittävä Latitude 66 Cobalt Oy hakee Tukesilta lupaa malminetsinnälle Kuusamon Käylän alueella sijaitsevan Juomasuon kaivospiirin lähialueista.

Ilmakuva Kuusamon Käylän läheisyydessä sijaitsevan Juomasuon kaivospiiristä. Arkistokuva.
Ilmakuva Kuusamon Käylän läheisyydessä sijaitsevan Juomasuon kaivospiiristä. Arkistokuva.
Kuva: Esko Korpela

Kuusamoon ja Posiolle kobolttikaivoksia kehittävä Latitude 66 Cobalt Oy on hakee Tukesilta lupaa malminetsinnälle Kuusamon Käylän alueella sijaitsevan Juomasuon kaivospiirin lähialueista. Malminetsintälupa koskee 1367 hehtaarin aluetta.

Samassa yhteydessä yhtiö on vetänyt pois kolme alueelle aiemmin kaivospiirin aluetta koskenutta malminetsintähakemusta ja kaivospiirin aluetta koskeneen laajennushakemuksen. Nyt poisvedettävät hakemukset on tehnyt alueen aiempi kaivostoimija.

– Halusimme korvata aiemmat hakemukset uudella hakemuksella. Aluerajaus perustuu geologiseen tutkimustyöhön, jota olemme alueella tehneet. Olemme myös rajanneet Säkkilän kylän sekä Kitkajoen pois malminetsintäalueesta, mitä edellinen kaivostoimija ei ollut hakemuksissaan tehnyt, Latitude 66 Cobaltin toimitusjohtaja Thomas Hoyer kertoo.

Hoyerin mukaan malminetsintähakemuksen aluerajauksen syinä ovat olemassa olevan kaivospiirin malmion tutkiminen ja alueen liuskevyöhykkeen geologian tutkiminen. Juomasuon kaivospiiri on 1990-luvulla rajattu avolouhoskaivosta ajatellen.

– Me teemme suunnitelmaa maanalaisesta kaivoksesta, tämä mahdollistaa malmion hyödyntämisen merkittävästi syvemmältä. Syksyllä 2018 tehdyt kairaukset osoittivat meille, että malmio jatkuu vähintään 400 metrin syvyydelle. Mutta kuinka pitkälle, millaisilla pitoisuuksilla ja kuinka laajasti – sitä ei vielä tiedetä, Hoyer toteaa.

– Kun kairataan 45 asteen kulmassa, pitää kairaus aloittaa yhtä monta metriä malmion sivusta, kuin miltä syvyydeltä halutaan tutkimustietoa. Tämän takia malminetsintäalue on maanpinnalla usein kaikkiin suuntiin satoja metrejä tutkittavaa kohdetta laajempi, toimitusjohtaja perustelee malminetsintäalueen laajentamista.

Latitude 66 Cobalt Oy:n emoyhtiö on australialainen Latitude 66 Cobalt Inc. Yhtiö kertoi kesäkuun ensimmäisellä viikolla hakevansa malminetsintälupaa 7000 hehtaarin alueelle Posiolla ja Kuusamossa. Latitude 66 Cobalt hankki alkuvuodesta 2018 omistukseensa Kuusamossa ja Posiolla sijaitsevat kaivoskehityshankkeet, jotka ovat aiemmin olleet muun muassa Outokummun, Dragon Miningin sekä Belvederen hallussa.

Kaivoshankkeet ovat herättäneet alueella kritiikkiä ja Kuusamon kaupunki pyrki kieltämään ne osassa alueitaan strategisella yleiskaavalla. Korkein hallinto-oikeus kumosi Kuusamon strategisen yleiskaavan toukokuussa 2019 osittain lainvastaisena.