Pohjois-Suomi

Kuusamon kai­vos­hank­keen kieltävä kaava nurin korkeimmassa hallinto-oikeudessa – kaivosyhtiö tyytyväinen päätökseen

Juomasuon alue on Kuusamon luontomatkailun kannalta tärkeillä alueilla. KUVA: Esko Korpela
Pohjois-Suomi 23.5.2019 11:00 | Päivitetty 23.5.2019 13:09
Kaleva, Riina Purunen

Korkein hallinto-oikeus (KHO) kumosi Kuusamon strategisen yleiskaavan, joka olisi kieltänyt kaivoshankkeiden toteuttamisen osissa Kuusamoa. 

KHO:n mukaan yleiskaava oli osittain lainvastainen. 

Kaavan taustalla oli se, että Kuusamon kaupunki olisi halunnut suojella matkailun ydi­na­lueen kai­vos­te­ol­li­suu­del­ta. Niihin lukeutui myös Juomasuon alue. Kyseinen osa kaavasta on hau­dat­tu nyt lo­pul­li­ses­ti korkeimman hallinto-oikeuden päätöksellä. Muilta osin 2016 jou­lu­kuus­sa val­tuus­ton hy­väk­sy­mä yleis­kaa­va on voi­mas­sa.

– Oli­si toi­vot­tu tie­ten­kin, et­tä pää­tös oli­si jää­nyt voi­maan, mut­ta se ei ol­lut mah­dol­lis­ta, kom­men­toi pää­tös­tä tuo­reel­taan Kuusamon kau­pun­gin­joh­ta­ja Jou­ko Man­ni­nen.

– Niin sano­tun van­han kai­vos­pii­rien osal­ta, jo­hon Juo­ma­suo kuu­luu, kau­pun­gil­la ei ole lain mu­kaan mää­räys­val­taa ja on lau­sun­no­nan­ta­jan roo­lis­sa mi­kä­li han­ke ete­nee, toteaa Manninen.

Alu­eel­le mah­dol­li­ses­ti tu­le­vat uu­det kai­vos­hank­keet, joil­le tar­vi­taan kaa­vaa, tu­le­vat ta­paus­koh­tai­ses­ti val­tuus­ton rat­kais­ta­vak­si.

– Jos tu­lee uu­sia hank­kei­ta, val­tuus­to ot­taa nii­hin kan­taa. Tie­ten­kin edel­li­sen val­tuus­ton kan­ta oli sel­keä, ai­em­pi oli sitä miel­tä, et­tei ha­lu­ta kaa­voit­taa ky­sei­sel­le alu­eel­la. 

Päätös linjassa hallinto-oikeuden kanssa

Korkeimman hallinto-oikeuden kanta on siis samassa linjassa Pohjois-Suomen hallinto-oikeuden kanssa, joka antoi päätöksensä kaavan kumoamisesta viime kesänä. Valituksen hallinto-oikeuden päätöksestä teki Kuusamon kaupunki

Valituksen hallinto-oikeuteen tekivät Dragon Mining Oy ja Kuusamo Gold Oy. Valitus on tehty aikana, jolloin Dragon Mining oli vielä Kuusamo Goldin omistaja.

Australialais-suomalainen kaivosyhtiö Latitude 66 Cobalt Oy osti Kuusamo Goldin, kun valitus oli vielä hallinto-oikeuden käsiteltävänä. Uuden yhtiön tavoitteena on käynnistää Kuusamossa ja Posiolla kulta-kobottikaivos.

Korkeimman hallinto-oikeuden mukaan yleiskaavaan kehittämismerkintöihin sisällytettyjä kaivostoiminnan kieltäviä määräyksiä ei voitu pitää maankäyttö- ja rakennuslaissa esiintyvinä haitallisten ympäristövaikutusten estämistä tai rajoittamista koskevina määräyksinä. Määräykset eivät välittömästi koskeneet ympäristövaikutuksia, vaan tietyntyyppisen elinkeinotoiminnan kieltämistä. Määräyksiä ei voitu pitää muinakaan kehittämismerkintöjen rajaamia alueita käytettäessä tarvittavina kaavamääräyksinä. Mainitut kaavamääräykset olivat siten lainvastaisia.

Korkein hallinto-oikeus linjasi, että kaivoslain mukainen rikastus ja jalostus eivät ole alueella sallittuja, mutta louhiminen voidaan sallia tarkoin ehdoin määriteltynä siten, että alueelle ei synny merkittäviä maisemavaurioita tai kohtuuttomia ympäristövaikutuksia.

Kaivosyhtiö tyytyväinen päätökseen 

Latitude 66 Cobalt on tyytyväinen KHO:n päätökseen.

– Päätös on suomalaisen lainsäädännön ja yleisen oikeustajun mukainen. Prosessia on seurattu monien muidenkin elinkeinojen kuin kaivostoiminnan piirissä, yhtiön toimitusjohtaja Thomas Hoyer kertoo tiedotteessa.

Hänen mukaansa päätös ei vaikuta "yhtiön peruslähtökohtiin". 

– Olemme tehneet ja teemme työtä perusajatuksena alueen asukkaiden ja luontoarvojen huomioiminen sekä elinkeinojen yhteensovittaminen. Olemme tähänastisessa kaivostoiminnan teknisessä suunnittelussa kunnioittaneet Kuusamon kaupungin kaavapäätöstä oikeuden päätöstä odottaessamme, Hoyer kertoo.

Tiedotteen mukaan Latitude 66 Cobalt on malminetsintää koskevissa hakemuksissaan jättänyt matkailuelinkeinon kannalta tärkeiden Rukatunturin ja Riisitunturin ympäristöön kymmenen kilometrin suojavyöhykkeen. Hoyerin mukaan KHO:n päätös ei tule muuttamaan tätä käytäntöä.

– Nyt katsomme kaikessa rauhassa mitä vaikutuksia päätöksellä on Juomasuon kaivoksen suunnitteluun. On aivan luonnollista, että osa tähän asti tehdystä työstä on tässä tilanteessa arvioitava uudelleen. Kaivoslaki edellyttää malmioiden mahdollisimman tehokasta hyödyntämistä. Yksi asia on kuitenkin selvää, emme tavoittele kaivostoimintaa nykysuunnitelmia lähempänä Kitkajoesta, hän toteaa.

Juttua muokattu klo 12:01: otsikkoon lisätty sana "kieltävä". 

Juttua täydennetty klo 13:10: lisätty Kuusamon kaupunginjohtajan kommentit ja järjestystä muutettu. 

Juttua täydennetty klo 14:53: lisätty Thomas Hoyerin kommentit. 

MAINOS

Lue lisää aiheesta

Kommentoi

Näytä kaikki kommentit (98)

Mistä löytyy se uusi Reino Rinne joka jälleen pelastaisi kuusamon joet ja luonnon. Muistakaa mitä oli tapahtua kitkajouelle ja sen ranoille 50v sitten, peruuttamaon tuho suurine voimalaitospatoineineen ja altaineen. Kukaan ei varmasti halua että niin olisi käynyt.

Vastaa Ilmoita asiaton viesti

Matkailu valittaa , hyvät kesälomien kynnyksellä olevat suomalaiset , elkää tulko Kuusamoon lomille , koska toden näköisesti juuri elinkeinoala josta saat elantosi niin se ei ole kuusamossa hyväksytty elinkeinoala olisi paikallaan opettaa valittajia , pareri, kemian , sahateollisuus , laivateollisuus , kaivannais ja kaikki muutkin raskasteollisuuden parissa työskentelevät hyviä lomakohteita löytyy muualtakin .

Vastaa Ilmoita asiaton viesti

On se kumma että kunta itse ei saa määrätä omasta alueestaan. Kaivosyhtiö kunnioittaa kunnan ja ennen kaikkea meidän paikallisten ja kuntalaisten toiveita ja päätöksiä viemällä ne käräjille 😵😵 totta se valtio alkaa keräämään veronmaksajilta miljardit taas vahinkojen korjaamiseen kunhan talvivaaran miljardivahingot on katettu? Mut hei saatiinhan me 10 työpaikkaa, pari tonnia veroja ja kutsut pikkujouluun 🙂

Vastaa Ilmoita asiaton viesti

Kuusamon alueella uudet työpaikat ovat tervetulleita, matkailuelinkeinoja tukevia. Tämän päätöksen seurauksena alueen yrittäjien matkailutulot vähenevät, kaupungin verotulot vähenevät, kaivosyhtiön veronmaksukyky jää nähtäväksi.

Vastaa Ilmoita asiaton viesti

KHO: n päätös järkyttää. Luontoarvot ja luonnon monimuotoisuus ovat historiaa osassa Kuusamoa.

Vastaa Ilmoita asiaton viesti

Toivottavasti oikeudenkäyntikulut maksaa ne henkilöt omasta pussistaan, jotka tämän käräjöinnin saivat aikaiseksi, ettei Kuusamon veronmaksajien tarvitse maksaa niitä. Kuusamon veronmaksajille riittää, kun he saavat tukea verorahoistaan jo kerran konkurssiin menneen Kuusamo Golfin toimintaa halusit tai et.

Vastaa Ilmoita asiaton viesti

Eikö näin arvokkaat alueet voisi kunta vallata kaivosalueiksi ja pitkittää niiden toteuttaminen tulevaisuuteen?

Vastaa Ilmoita asiaton viesti

Mikä kummajainen Kuusamossa on nykyinen kaupunginjohtaja Manninen? Ennen valintaansa hän lupaili biotehdasta paikkakunnalle, mikäli tulee valituksi. Huuhaata koko lupaus. Nyt sama mies ei halua omaan kaupunkiinsa työtä. On lähtenyt huuhaaporukan mukaan vastustamaan kaivoksia.
Voisi herra kaupunginjohtaja käydä Sotkamossa tai Kittilässä opintomatkalla.

Vastaa Ilmoita asiaton viesti

Itsekin mietin, että mihin on jäänyt Mannisen lupaama biotehdas. Eipä ole kuulunut tehtaasta mitään Mannisen valinnan jälkeen.

Vastaa Ilmoita asiaton viesti

Itse alueella asuvana tiedän että alueella ei ole ollut mitään matkailua eikä se ole paikkana mikään merkittävä ihan samanlaista mehtää ja kuhvelikkoa kuin ihan missä tahansa suomessa ja toivon mukaan saadaan vaikka sitten kaivostoimintaa niin saadaan käylän kylälle elämää.

Vastaa Ilmoita asiaton viesti

Ööh, kaivosalueen välittömässä läheisyydessä on Oulangan kansallispuisto ja Karhunkierros. Karhunkierros on suosittu vaellusreitti ja siellä käy satoja tuhansia ihmisiä vuosittain ympäri maailman. Se on aika merkittävä matkailukohde. Mikä on sinun mielestäsi paikkana merkittävä jos saan kysyä? Paikka missä on puhdas luonto, niin puhtaa vedet että sitä voi juoda, jylhät kosket ja koskematon kansallispuisto. Näin puhtaita paikkoja ei maailmassa paljon ole enää. Jos se ei ole sinusta merkittävää vaikka olet alueella muka asunut niin ihmettelen.

Vastaa Ilmoita asiaton viesti

Tietämättä ja tuntematta kommentoijan retkeily kokemusta kysyn: kuinka usein olet selvittänyt retkikohteesi läheisyydessä olevia mahdollisia kaivoksia? Oletko kenties jättänyt jonkin paikan käymättä sen takia?

Älkää nyt viittikö tehdä itsestä aivan naurettavia. Kyllä lomakohteiden valinnassa vaikuttaa aivan muut seikat. Esimerkiksi Lappeenrannan torilta kolmen kilometrin päässä on kaivos.....

Vastaa Ilmoita asiaton viesti

Käytkö useinkin Lappeenrannan torilla? Tai jos asut Lappeenrannan seudulla, niin käytkö useinkin Oulun torilla kuikuilemassa sinne monttuun?

Vastaa Ilmoita asiaton viesti

Tiedätkö mitä tarkoittaa esimerkki? Kyllä, tuossa kommentissa ihan selvästi annettiin esimerkki, että miten lähellä toria voi kaivos sijaita.
Käytkö sinä useinkin täällä antamassa tuollaisia lapsellisia kommentteja ja jos käyt, niin saatko jotain kiksejä turhan kommentoinneista?
Kannattaisi joskus ymmärtää lukemansa se säästää monilta ikäviltä tilanteilta.

Vastaa Ilmoita asiaton viesti

Kuusamossa pitäisi varmaan hakata ja syväaurata kaikki metsät niin olisivat tyytyväisiä, kummallista

Vastaa Ilmoita asiaton viesti

Totta... valitettavasti täältä Kuusamosta löytyy paljon ihmisiä joiden mielestä sillä ei ole turistille merkitystä virtaako esim koskessa paskainen vesi, todella surullista. Kun meistä moni nimenomaan saa elantonsa puhtaasta luonnosta...

Vastaa Ilmoita asiaton viesti

Matkailu on pilannut luontoa aivan liikaa niin Kuusamossa, kuin koko maailmassa. Yksikään matkailualan yrittäjä ei ole luonnonsuojelija vaan päinvastoin, joten kaltaisesi höpöttäjät jääköön ihan omaan arvoon.

Vastaa Ilmoita asiaton viesti
Näytä kaikki kommentit (98)

Uutisvirta

12:10
Raportti: Kasvihuonekaasujen päästöjä pitäisi rajoittaa kolme kertaa enemmän, jotta kahden asteen tavoitteeseen päästään
12:00
Oulun yliopiston ryhmä palkittiin eturauhassyöpätutkimuksesta – tunnustus kansainvälisesti korkeatasoisesta työstä
11:59
Game of Thrones piti Emmy-otteensa loppuun asti, mustanpuhuva komedia Fleabag yllätti
11:58
Game of Thrones juhli Emmy-gaalassa - upeita pukuja ja juhlan loistoa
11:41
Kohu presidentti Trumpin ympärillä syvenee – Trump myöntää puhuneensa Ukrainan presidentin kanssa Bidenistä
11:18
"Kuinka nykyaikana voidaan näin tehdä" – oululaisen Kari Martikaisen kahden viikon Madeiran matka oli koneeseen istumista vaille
11:05
Konkurssiin kaatuneen Thomas Cookin kiinalainen päärahoittaja pahoittelee – Brexit-epävarmuus sai britit lykkäämään matkavarauksiaan
26
Thomas Cook konkurssiin – Tjäreborg peruu maanantain lentonsa emoyhtiönsä konkurssin vuoksi, maailmalla noin 3 500 asiakasta
25
Kysyimme: Miksi kaikille koululaisille ei aina riitä istuinta ja turvavyötä Oulun joukkoliikenteessä?
16
On liian monia taloyhtiöitä, missä yhtiön hallitus on luovuttanut ”valtansa” ja päätöksenteon isännöintitoimistolle ja hoitavalle isännöitsijälle Lukijalta
14
"Kuinka nykyaikana voidaan näin tehdä" – oululaisen Kari Martikaisen kahden viikon Madeiran matka oli koneeseen istumista vaille
12
Tjäreborgin yhden edestakaisen Antalya-Oulu -lomalennon tilanne auki – lähtemässä ja palaamassa yhteensä yli 300 matkustajaa
9
Donald Trumpia saattaa uhata virkasyyte – Trumpin väitetään painostaneen Ukrainan presidenttiä sotilasavustusta panttaamalla
9
Googlen jätti-investointien toinenkin tuulivoimakohde selvisi: Sijoittuu Kalajoelle, Kannukseen ja Kokkolaan

Etusivulla nyt

Paikallissää

Varoituksia voimassa!

Ajokeli on huono aluksi koko maassa tienpintojen jäätymisen vuoksi.
Ajokeli muuttuu huonoksi yöllä ja aamulla maan pohjoisosassa sekä Kanta-Hämeen, Päijät-Hämeen, Etelä-Karjalan, Pirkanmaan, Keski-Suomen, Etelä-Savon, Pohjois-Savon, Pohjois-Karjalan, Etelä-Pohjanmaan, Pohjanmaan ja Keski-Pohjanmaan maakunnissa tienpintojen jäätymisen vuoksi.

Juttutupa

Kuumin keskustelu nyt

Hallitus osti sotalaivoja 1300 miljoonalla!

101 viestiä | Lue keskustelu

Päivän tykätyin viesti

AKAVA VIRITTELEE JO TYÖTTÖMYYSTURVALEIKKURIA.

Meidän kaikkien hyvinvointi vaatii kunnollista työntekoa. Kuka tarvitsee työttömyystuella chillailijaa, joka vie silti l... Lue lisää...
Idea kaikkien etu

Jari ja sarjakuvat

Jari

23.6.

Naapurit

23.9.
;

Uutiset osastoittain

Palvelemme sinua

Asiakaspalvelumme auttaa sinua mielellään Kalevan tilausasioissa ja muissa lukijan palveluissa.

Asiakaspalvelu

(08) 5377 610 (ma-pe 9-16)

www.kaleva.fi/asiakaspalvelu

Kalevan medioilla tavoitat 331 000 lukijaa.

Yrityspalvelut

(08) 5377 180

yrityspalvelut.kaleva.fi


stats-image