Kolumni: Yh­dys­val­tain abort­ti­pää­tök­sen hä­viä­jiä ovat ta­sa-ar­vo ja naisten ih­mi­soi­keu­det, ja ke­hi­tyk­ses­tä on syytä olla huo­lis­saan myös täällä

Oulun yliopisto: Kol­le­gion tuore päätös syn­nyt­tää kitkaa Oulun yli­opis­ton yh­tei­sön ja johdon välillä

"Kai­kil­la on omat rajansa ja miel­ty­myk­sen­sä ja ne on tärkeää sanoa ääneen" – ou­lu­lai­nen sek­suaa­li­kas­vat­ta­ja Mari Korpela puhuu asiois­ta niiden oi­keil­la nimillä

Seksuaalikasvatus lisää hyvinvointia monilla elämän osa-alueilla.

Oulu
Seksuaalikasvattaja Mari Korpela puhuu nuorille seksuaalisuuteen liittyvistä asioista niiden oikeilla nimillä kiertelemättä ja hänen kokemuksensa mukaan juuri sitä nuoret kaipaavat.
Seksuaalikasvattaja Mari Korpela puhuu nuorille seksuaalisuuteen liittyvistä asioista niiden oikeilla nimillä kiertelemättä ja hänen kokemuksensa mukaan juuri sitä nuoret kaipaavat.
Kuva: Niina Hentilä

Kouluttaja ja auktorisoitu seksuaalikasvattaja Mari Korpela on käynyt muun muassa useissa Oulun alueen kouluissa puhumassa seksuaalikasvatukseen liittyvistä kysymyksistä sekä oppilaille että opetushenkilöstölle.

Jo pienestä pitäen on tärkeä opetella omien rajojen asettamista ja toisten rajojen kunnioittamista.