Uimataito: Korona ai­heut­ti rajun not­kah­duk­sen lasten ui­ma­tai­toon ja nyt pe­lä­tään ener­gia­tal­koi­den vai­ku­tus­ta

Jääkiekko: Kärpät sai run­saas­ti tu­liai­sia Ville Koi­vu­sen hat­tu­temp­pu­näy­tök­ses­tä

Sisäilmaongelmat: Oulun Nor­maa­li­kou­lun si­säil­maon­gel­mat ovat taas ta­pe­til­la, reh­to­rin mukaan koulu on jat­koa­jal­la

Kai­jon­har­jus­sa avataan lauan­tai­na ul­ko­il­ma­näyt­te­ly – asuk­kai­den päi­vit­täis­ten reit­tien var­rel­le ri­pus­te­taan va­lo­ku­via

Kaijonharju on kansainvälinen asuinalue, johon liittyy kiinteästi yliopiston läheisyys. Arkistokuva.
Kaijonharju on kansainvälinen asuinalue, johon liittyy kiinteästi yliopiston läheisyys. Arkistokuva.
Kuva: Pekka Peura

Kaijonharjussa avataan lauantaina 26. marraskuuta kello 12 ulkoilmanäyttely, johon on koottu syksyn aikana Kaijonharjussa järjestettyjen kuvakävelyiden lopputulokset, kerrotaan Oulun kaupungin tiedotteessa.

Kuvakävelyt olivat kaikille avoimia tapahtumia, joissa oli tavoitteena tutustua omaan alueeseen uusin silmin. Kuvien avulla oli tarkoitus jakaa tietoa alueen historiasta sekä omista kokemuksista ja paikoista. Kuvakävelyitä veti kuvataiteilija Tuomo Kangasmaa.

Valokuvia on ripustettu alueen asukkaiden päivittäisten reittien varrelle sekä julkiseen tilaan.

Avajaisten yhteydessä julkaistaan myös Kaijonharju Photowalk -pienlehti, johon on koottu projektin kuvaajien otoksia ja näkökulmia kävelystä taiteen tekemisen välineenä. Pienlehdessä on myös lyhyitä kommentteja taiteen ja kulttuurin merkityksestä kaavoitusprosessissa sekä kaupunginosakulttuurissa.

Kuvakävelyiden perusteella Kaijonharju näyttäytyy luonnonläheiseltä asuinalueelta, jossa rakastetaan koiria. Alueen asukkaista 15 prosenttia puhuu äidinkielenään muuta kieltä kuin suomea.

Kaijonharju Photowalk on Photo North – Pohjoisen valokuvakeskuksen ja Oulun kaupungin yhteistyöprojekti. Se on samalla osa Kestävä Kaijonharju -lähiöhanketta. Hankkeessa pyritään lisäämään alueen asukkaiden hyvinvointia ja osallistamaan kuntalaisia asemakaavaprosessiin.