Nuoret: Valkean ke­sä­ka­tu on nuorten mie­les­tä tur­val­li­nen, vaikka siellä ta­pah­tuu ikä­viä­kin asioita

Juhlapyhät: Miksi he­la­tors­tai­ta vie­te­tään?

Ju­ma­lan­pal­ve­luk­siin voi 1. ke­sä­kuu­ta alkaen osal­lis­tua yli 50 henkeä – vir­tuaa­lis­ta to­teu­tus­ta suo­si­tel­laan jat­kos­sa­kin

Suomen evankelis-luterilaisen kirkon piispat ovat tarkentaneet ohjetta jumalanpalvelusten ja kirkollisten toimitusten osallistujamäärästä.

Jumalanpalveluksiin sekä esimerkiksi vihkimiseen voi 1. kesäkuuta alkaen osallistua yli 50 henkeä.
Jumalanpalveluksiin sekä esimerkiksi vihkimiseen voi 1. kesäkuuta alkaen osallistua yli 50 henkeä.
Kuva: Jukka-Pekka Moilanen

Suomen evankelis-luterilaisen kirkon piispat ovat tarkentaneet ohjetta jumalanpalvelusten ja kirkollisten toimitusten osallistujamäärästä.

Jumalanpalveluksiin sekä esimerkiksi vihkimiseen voi 1. kesäkuuta alkaen osallistua yli 50 henkeä. Tämä on mahdollista edellyttäen, että tilaisuuksissa noudatetaan viranomaisten ohjeita tilaisuuksien turvallisesta järjestämisestä.

Enimmäisosallistujamäärä on 500, mutta tilaisuuksien henkilömääriä suhteutetaan aina turvavälit huomioon ottaen.

Piispat tarkensivat ohjeistustaan seurakunnille valtioneuvoston 6. toukokuuta tekemän periaatepäätöksen perusteella. Hiippakunnat antavat tarkempia ohjeita erikseen muun muassa ehtoollisten vietosta.

Piispat suosittelevat jumalanpalvelusten viettoa virtuaalisesti myös jatkossakin.