Suviseurat: "Nämä ovat oikein hauskat fes­ta­rit", sanoo nuori seu­ra­vie­ras Anna Kar­hu­maa Lopen su­vi­seu­roil­la

Koronarajoitukset: Ko­ro­na­toi­met päät­ty­vät Suomen ra­joil­la per­jan­tai­na

Uimavedet: Katso Kalevan ui­ma­ran­ta­ko­nees­ta, kuinka puhdas vesi lä­hi­ran­nal­la­si on

Lukijalta
Mielipidekirjoitus
Tilaajille

Jul­kis­ten ra­ken­nus­ten kun­to­kar­toi­tuk­set saa­ta­vil­le

Julkisessa käytössä olevien rakennusten kuntokartoitusten tulokset tulee saada kattavasti käyttäjien saataville. Julkisuuslaki, PL12 §2-3 ja §6-7 antaa kuntalaisille oikeuden saada nämä tiedot käyttöönsä. Esimerkiksi Limingan kunnalla on tiedot esimerkillisesti esiteltynä omalla sivustollaan. Näiden julkisten selvitysten avulla myös jokainen tilojen käyttäjä voi pyytää lausuntoa ulkopuoliselta rakennusterveyden tai terveydenhuollon asiantuntijalta oman terveysriskinsä arvioimiseen.

"Vakavissa sisäilmaongelmissa korjauskustannukset maksavat itsensä takaisin 3–10 vuoden sisällä."

STTK julkaisi omassa tuoreessa raportissaan Terveellinen ja turvallinen työelämä 2021, selvityksen eri alojen työntekijöiden arvioista työpaikkansa sisäilman laadusta. Sosiaali- ja terveysalan työntekijöistä 22 prosenttia, opetusalan työntekijöistä 18 prosenttia ja kaikista työntekijöistä 15 prosenttia arvioi työpaikkansa sisäilman laadun melko tai erittäin huonoksi.