Kirkko: Oulun tuo­mio­ro­vas­ti Satu Saa­ri­nen: Samaa su­ku­puol­ta olevien vih­ki­mi­sen aika on nyt

Vanhat kuvat: Nuo­ri­so­muo­ti innosti 2010-lu­vun Oulussa

Yrittäjän tarina: Ou­lu­lai­nen Risto Hoik­ka­nie­mi vastasi pu­he­luun, joka johti kon­kurs­siin ja mil­joo­na­vel­koi­hin

Mainos: Tilaa Kaleva tästä

Jopa joka neljäs ikä­ih­mi­nen voi sai­ras­taa iho­syö­pää tai sen esi­as­tet­ta tie­tä­mät­tään, pal­jas­taa tuore poh­jois­suo­ma­lai­nen tut­ki­mus

Aiemmin tunnistamattomia ihosyöpiä tai niiden esiasteita löytyi joka neljänneltä 70 vuotta täyttäneeltä Oulun yliopiston uudessa tutkimuksessa.

Tutkimus on osa laajaa Pohjois-Suomen syntymäkohorttitutkimusta, johon kutsuttiin kaikki kohorttiin 1966 kuuluvien elossa olevat vanhemmat. Yhteensä tutkimukseen osallistui 552 iältään 70–92-vuotiasta henkilöä. Tutkittaville tehtiin perusteellinen ihon tarkastus ihotautilääkärin toimesta kattavan terveystutkimuksen osana.

Ihosyöpiä esiintyi enemmän miehillä sekä heillä, jotka olivat sairastaneet ihosyövän aiemmin. Elämänsä ensimmäisen ihosyöpädiagnoosin saaneita oli 16 prosenttia tutkituista.

– Monet käyvät esimerkiksi hammastarkastuksessa vuosittain. Myös iho tulisi tarkastuttaa säännöllisesti. Lisäksi ihosyöpien riskitekijöistä ja ihon suojaamisesta tulisi puhua vielä nykyistäkin enemmän, sanoo toisena päätutkijana toiminut ihotautien ja allergologian erikoislääkäri Suvi-Päivikki Sinikumpu.

– Tutkimuksemme paljasti, että ihosyöpiä jää herkästi huomaamatta ikäihmisiltä.

Ihosyövät tulevat yliopiston tiedotteen mukaan lisääntymään edelleen, mikä tulee olemaan yhä suurempi haaste, kun väestö ikääntyy. Tietoa ihosyövälle altistavista tekijöistä tarvitaan lisää ja nyt saatu väestötason tutkimustieto ikääntyneiden ihosyövän riskitekijöistä on siksi tervetullutta.

– Suurin osa aiemmista tutkimuksista on kohdistunut valikoituneisiin tutkimusjoukkoihin, muun muassa erilaisten sairauksien potilasryhmiin, eivätkä niiden tulokset ole välttämättä kovin hyvin sovellettavissa ikääntyneeseen väestöön yleisesti, Sinikumpu huomauttaa.

Yleisimmät pahanlaatuiset ihokasvaimet ovat okasolusyöpä, tyvisolusyöpä ja melanooma. Tyvisolusyöpä on yleisin ihosyöpä, joka kehittyy hitaasti ja sen hoito on myös helpointa. Ihosyövän ennuste paranee jos se havaitaan ajoissa.

Tyvisolusyöpiä ilmoitettiin viime vuonna Syöpärekisteriin noin 10 000. Muita ihosyöpiä todetaan vuosittain noin 3500.