Uimahallit: Oulun ui­ma­hal­lis­sa ja Ve­si-Ja­tu­lis­sa sul­jet­tu altaita bak­tee­ri­löy­dös­ten vuoksi

Kuvagalleria: Ve­ren­pu­nai­nen ja vio­let­ti hetki ikuis­tui lu­ki­joi­den ko­mei­siin kuviin

Oikeudenkäynti: Oulussa isoa huu­me­kaup­paa pyö­rit­tä­neil­le pitkät van­keus­tuo­miot

Jä­te­kul­je­tuk­sia rat­sat­tiin Ou­lus­sa, Li­min­gas­sa ja Kem­pe­lees­sä – yli 50 kul­je­tus­ta tar­kas­tet­tiin

Pohjois-Pohjanmaan ely-keskus ja Oulun poliisilaitos järjestivät yhteisratsian jätekuljetusten valvomiseksi.

Jätekuljetusten valvonta liittyy harmaan talouden torjuntaan sekä ympäristönsuojelulliseen valvontaan.
Jätekuljetusten valvonta liittyy harmaan talouden torjuntaan sekä ympäristönsuojelulliseen valvontaan.
Kuva: Mikko Halvari

Pohjois-Pohjanmaan ely-keskus ja Oulun poliisilaitos järjestivät yhteisratsian jätekuljetusten valvomiseksi.

Jätekuljetusten tilanne oli parantunut jonkin verran vuoteen 2020 verrattuna, jolloin tehtiin vastaava ratsia edellisen kerran.

Valvontapäivän aikana viranomaiset tarkastivat yli 50 kuljetusta, joista noin 40 oli jätekuljetuksia.

Neljäsosalle jätekuljetuksista annettiin huomautus tai kirjallinen kehotus saattaa asiat lain edellyttämään kuntoon. Poliisi puuttui lisäksi muihin valvonnassa ilmi tulleisiin rikkeisiin, kuten ylikuormiin, kuljetuskaluston huonoon kuntoon sekä epäselvyyksiin ajoneuvojen liikenneluvissa.

Ongelmia jätehuoltorekisterin kanssa

Vaikka valtaosalla jätteen kuljettajista asiat olivatkin kunnossa, viranomaiset havaitsivat yllättävän monella myös puutteita. Yleisin puute liittyi velvollisuuteen pitää mukana ajantasainen ote jätehuoltorekisteristä.

Muutamalta yritykseltä puuttui kokonaan merkintä jätehuoltorekisteriin, eivätkä ne näin ollen olleet oikeutettuja toimimaan ammattimaisina jätteen kuljettajina. Lisäksi ilmeni, että kuljettajilla oli kyydissä jätteitä, joita ei ollut mainittu jätehuoltorekisteriotteessa.

Toistuvat laiminlyönnit voivat johtaa hallinnolliseen laiminlyöntimaksuun, joka voi törkeissä tapauksissa olla huomattava. Sitä edeltää kuitenkin aina viranomaisen kehotus laiminlyönnin korjaamisesta.

Ympäristölle tai terveydelle laista piittaamaton ja toistuvasti aiheutettu merkittävä vaara tai haitta voi johtaa siihen, että jätekuljettajan hyväksyntä jätehuoltorekisteristä perutaan.

Jätekuljetusten valvonta liittyy harmaan talouden torjuntaan sekä ympäristönsuojelulliseen valvontaan.