Kolumni: Ve­sa-Mat­ti Loirin sket­si­hah­mo oli kei­hään­heit­tä­jä­nä ai­kaan­sa edellä jo 1980-lu­vul­la

Reportaasi: Oulu on me­ri­kau­pun­ki, mutta onko se myös me­rel­li­nen? Läh­dim­me vesille ot­ta­maan asiasta selvää

Tilaajille

Jää­kä­rin­kan­kaal­le nousee satojen talojen oma­ko­ti­alue – Koko Hiuk­ka­vaa­ra kasvaa tu­le­vi­na vuosina kym­me­nien tu­han­sien asuk­kai­den asuin­alueek­si

Jääkärinkankaan iso puolustusvoimien käytössä ollut metsä muuttuu lähivuosina isoksi omakotialueeksi.

Hiukkavaarassa Jääkärinkankaalla nähtäneen tulevaisuudessa tämän näkoinen asuinalue. Pientalot voivat rakentua alueelle nopeastikin, mutta takana näkyvän monitoimitalon tulo voi kestää kauemmin.
Hiukkavaarassa Jääkärinkankaalla nähtäneen tulevaisuudessa tämän näkoinen asuinalue. Pientalot voivat rakentua alueelle nopeastikin, mutta takana näkyvän monitoimitalon tulo voi kestää kauemmin.
Kuva: Arkkitehtitoimisto Heikki Viiri Oy

Vanhaan Hiukkavaaraan Jääkärinkankaalle tulossa suuri pientalovaltainen asuinalue. Lisäksi alueelle on tehty varaus 18 000 neliön kokoiselle monitoimitalolle, mastolle, varavesilinjalle, voimalinjalle ja virkistysalueelle reitistöineen.

Jääkärinkankaalle voi sijoittua 210 asuntoa ja 668 asukasta noin 44 hehtaarin kokoiselle alueelle. Asunnoista on 96 omakotitaloja ja asuinpientaloja 114. Asuinpientalo tarkoittaa ammattirakentajien rakentamaa rivitaloa, kytkettyä taloryhmää tai paritaloa. Oulun kaupunki omistaa alueen, ja tontit tulevat vuokralle.