Kylät: Lai­ta­saa­ren asuk­kaat kehuvat omaa idyl­liään

Sää: Kolea kesäsää vaihtuu ensi vii­kol­la läm­pi­mään

Huumeet: Kier­sim­me aut­ta­jien kanssa huu­mei­den käyt­tö­pai­kat Oulun kes­kus­tas­sa

Mainos: Tilaa tästä Kaleva Digi 13,90 €/kk

Itä­ra­jal­le aiotaan ra­ken­taa kolmen ki­lo­met­rin aita – ko­kei­lu­osiol­la sel­vi­te­tään, miten koko hanke olisi jär­ke­vin­tä to­teut­taa

Koko aidan pituudeksi Rajavartiolaitos esittää 130-260 kilometriä. Alue valittiin riskianalyysillä.

Rajapartio itärajalla vuonna 2020.
Rajapartio itärajalla vuonna 2020.

Suomen on tarkoitus rakentaa itärajalle pikaisesti raja-aidan pilottiosuus. Aidan kokeiluosuudesta on hallituksessa yhteisymmärrys, mutta siitä ei ole vielä varsinaisesti tehty päätöstä.

STT:n tietojen mukaan pilottiaita olisi pituudeltaan kolme kilometriä. Tälle kokeiluhankkeelle ollaan varaamassa lisätalousarviossa noin kuusi miljoonaa euroa.

Rajavartiolaitos on pitänyt raja-aitaa tarpeellisena ja sen pilottia tärkeänä.

– Epävarmuus (rajalla) kasvaa jatkuvasti. Ei aitahanketta kannata ainakaan viivyttämään jäädä, sanoo Rajavartiolaitoksen esikunnan asiantuntija Ismo Kurki.

Kaakkois-Suomen rajavartioston komentajana aiemmin työskennellyt Kurki ei lähde tarkemmin arvioimaan, mikä raja-aidan tai sen pilotin pystyttämisen aikataulun tulisi olla.

Se tiedetään, että esteaita olisi aidan, teknisen valvonnan ja tien muodostama kokonaisuus. Koko aidan pituudeksi Rajavartiolaitos esittää 130–260 kilometriä.

– Pilottia ei tarvita varsinaisen aidan tai sen vieressä kulkevan tienkään testaamiseen. Tiedämme, että ne osataan rakentaa. Haluamme selvittää kokeilulla esimerkiksi urakoiden kilpailutuksia ja maanomistajien kanssa neuvottelua maan lunastamisesta, Kurki lisää.

Venäjällä aita jo vanhastaan

Maallikko saattaa olettaa, että raja-alue on jo valmiiksi valtion omistamaa maata. Näin ei kuitenkaan ole.

– Esimerkiksi Kaakkois-Suomessa raja-alue on Suomen puolella liki kokonaan yksityisomistuksessa. Kun sitten mennään pohjoisemmaksi, Metsähallituksella on enemmän maita rajalla esimerkiksi Lapissa ja Kainuussa, Kurki sanoo.

Kurki muistuttaa, että rajavartiolakia muutettiin äskettäin siten, että maanomistajat ovat velvollisia sallimaan esteiden rakentamisen rajalla sijaitseville mailleen.

Sisäministeriö on esittänyt ensi vuoden budjettiin 139 miljoonan euron täydennystä, jolla itärajalle saisi jo paljon enemmän aitaa. Hallituksessa tästä summasta ei vielä ole sopua.

– Kyllä tuolla summalla on ihan realistista ajatella aidan rakentamista, Kurki sanoo.

Hänen mukaansa Rajavartiolaitoksen arvio 130–260 kilometrin aidan tarpeesta perustuu riskianalyysiin uhanalaisista alueista, joilla voisi tapahtua laajamittaista maahantuloa.

Sinänsä aita ei tulijoita pysäyttäisi, jos läpi tosissaan pyrittäisiin.

– Aidalla olisi ohjausvaikutus ja hidastevaikutus.

Uutena tietona monelle saattaa tulla se, että Venäjän puolella rajaa on aita – jopa koko 1 300 kilometrin yhteisen rajan matkalla.

– Muutamia kilometrejä valtakunnanrajasta itään on Neuvostoliiton aikainen aitarakennelma. Se on edelleen jäljellä, Kurki muistuttaa.

Enimmillään 260 kilometrin pituisen aidan rakentaminen kestäisi kolmesta neljään vuotta. Eduskuntapuolueet käyvät tiistaina asiasta poliittisen keskustelun.