Varoitus: Ajokeli on monin paikoin edel­leen huono tai jopa erit­täin huono

Itä- ja Poh­jois-Suo­men maa­kun­ta­lii­tot: Po­lii­sin toi­min­taan harvaan asu­tuil­la alueil­la saatava pysyvä mää­rä­ra­ha

-
Kuva: Pekka Peura

Itä- ja Pohjois-Suomen maakuntaliitot vaativat valtion budjettiin pysyvää määrärahaa poliisin toiminnalle harvaan asutuilla alueilla. Yhteisessä kannanotossaan maakuntaliitot sanovat ensi vuoden budjettiesityksen vaarantavan poliisin toimintaedellytykset harva-alueilla.

– Kohdennetusta määrärahasta on tarve tehdä jatkuva, eikä harvaan asuttujen alueiden asukkaiden turvallisuus voi olla jokavuotisen budjettikeskustelun armoilla, kannanotossa sanotaan.

Maakuntaliittojen mukaan harva-alueiden resurssien ja poliisivirkojen määrän tulisi olla vähintään vuoden 2021 tasolla. Sisäministeriön mukaan ensi vuoden budjettikehyksen mukainen määräraha ei enää riitä poliisin toiminnan nykytason ylläpitämiseen ja ilman merkittävää lisäystä poliisi joutuu merkittävästi sopeuttamaan toimintaansa.

Kannanotossa maakuntaliitot painottavat, että poliisin palveluiden tulee olla saatavilla tasapuolisesti koko maassa.

– Varsinaista päivittäistä poliisityötä ja poliisin näkyvyyttä ei voi enää supistaa heikentämättä harvaan asuttujen alueiden asukkaiden turvallisuudentunnetta, kannanotossa sanotaan.

Lue myös: Poliisi varautuu rajuihin leikkauksiin – "Tämä tuli yllätyksenä", Oulun poliisilaitoksen apulaispoliisipäällikkö Arto Karnaranta sanoo