Keikka-arvio: Night­wish esitti hen­gäs­tyt­tä­vän kei­tok­sen Qstoc­kis­sa

Sähköpotkulaudat : Säh­kö­pot­ku­lau­dal­la lii­ku­taan kau­pun­gis­sa sa­moil­la sään­nöil­lä kuin pol­ku­pyö­räl­lä

Iskon eri­ta­so­liit­ty­män län­si­ramp­pien pa­ran­ta­mi­nen käyn­nis­tyy Oulussa – Oulun ja Kemin välinen Ne­los­tien hanke lähenee lop­puaan

Pohjantie, uudet telematiikkalaitteet. Suomen suurin avo-osuudelle rakennettu telematiikka- ja älyliikenteenhallintajärjestelmä otettiin kokonaisuudessaan käyttöön Pohjantiellä (valtatie 4) 17.12.2019. liikenteenhallinta, tieliikenne, liikenne, sää, ajokeli, talvi
Kuva: Pekka Peura

Valtatie neljän Oulu–Kemi-parantamishanke etenee hyvää vauhtia kohti hankkeen valmistumista.

Uutena ja hankkeen viimeisenä isompana rakennusurakkana käynnistyy toukokuussa Nelostien Iskon eritasoliittymän länsiramppien rakentaminen. Urakan kilpailutus alkaa ja valmistelevina töinä tehdään puuston poistoa jo lähiaikoina.

– Iskon eritasoliittymästä saadaan Alppilan ja Välivainion puoleisten länsiramppien parantaminen mahtumaan mukaan hankkeessa uusittaviin urakoihin. Muun muassa viime vuoden edullinen bitumin hinta vapautti määrärahoja siinä määrin, että Iskon eritasoliittymästä osa voidaan nyt tässä yhteydessä toteuttaa, kertoo Väyläviraston projektipäällikkö Jukka Päkkilä tiedotteessa.

Urakassa rakennetaan Iskon eritasoliittymään uusi ramppi Alppilan ja Välivainion suunnasta moottoritielle etelän ajosuuntaan. Lisäksi levennetään valtatien alittavaa Maahisenpolun alikulkua, parannetaan linja-autopysäkkiyhteyksiä ja melusuojausta.

Meluvalleja rakennetaan eritasoliittymän länsipuolen lisäksi myös Puolivälinkankaan puolella, jossa korotetaan nykyistä meluvallia. Urakka on yksivuotinen ja valmistuu syksyllä 2021.

Käynnissä olevista urakoista Kiiminkijoen ylittävän sillan uusiminen valmistuu alkukesästä. Aikataulu tarkentuu päällystystöiden osalta kevään edetessä ja asfalttiasemien aukeamisaikataulun selvitessä.

Oulujoen siltojen uusiminen etenee myös tavoiteaikataulussa ja uudella sillalla päästään liikennöimään kesällä. Sillan kannen valu toteutetaan sääolosuhteista riippuen huhti-toukokuun vaihteessa.

Pohjoisempana Pohjois-Ii–Olhava -välin ohituskaistojen rakentamisen osalta tulevana kesänä tehdään muun muassa päällystykset sekä keskikaiteen ja riista-aitojen rakennustyöt. Tämä urakka valmistuu kokonaisuudessaan syksyllä.