Oulun kaupunginjohtaja: Katso Oulun kau­pun­gin­joh­ta­jan paikkaa ha­ke­neet

Pääkirjoitus: Valtion ener­gia­re­mont­ti­ta­kaus­ten ulo­tut­ta­va myös syr­jä­seu­duil­le

Intian hal­li­tus valitsi ou­lu­lais­läh­töi­sen Uros-yh­tiön mukaan val­ta­kun­nal­li­seen pro­jek­tiin­sa – ta­voit­tee­na tuoda puhdas ha­na­ve­si jo­kai­seen in­tia­lai­seen kotiin

Intian hallitus valitsi oululaislähtöisen Uros-yhtiön mukaan valtakunnalliseen projektiinsa, jonka tavoitteena on parantaa maan vesijohtojärjestelmää siten, että jokaiseen yksittäiseen kotitalouteen saataisiin puhdas hanavesi vuoteen 2024 mennessä, tiedottaa Uros.

Yhtiö valikoitui The National Jal Jeevan Mission -projektiin mukaan kahden onnistuneen pilottiprojektin perusteella. Pilotit toteutettiin Gujaratin osavaltiossa.

Uudessa projektissa hyödynnetään yhtiön kehittämiä Sense ja Flow -tuotteita.

Ensimmäisellä voidaan mitata puhtaan veden tuotantoa ja veden laatua. Flow puolestaan perustuu vesiverkostoon asennetuille antureille ja mittareille, jotka lähettävät tietoa vesilaitokselle esimerkiksi putkistossa tapahtuneista vuodoista.

Lue myös: Mistä Oulusta pon­nis­ta­van kas­vu­ra­ket­ti Uroksen mil­jar­dien lii­ke­vaih­to todella koos­tuu? Pa­tent­ti- ja re­kis­te­ri­hal­li­tus: Yhtiön myö­häs­sä toi­mi­te­tus­ta ti­lin­pää­tök­ses­tä päällä uh­ka­sak­ko­me­net­te­ly