Taide: Ou­lu­lai­nen Elsi Tau­riai­nen jul­kai­si maa­laus­vi­deon ja sai 100 000 seu­raa­jaa

Neuvottelutaito: Oulun po­lii­sin neu­vot­te­lu­ryh­män vetäjä kertoo tiu­kim­mat ti­lan­teen­sa

Kolumni: Sek­suaa­li­nen ah­dis­te­lu on rikos ja siihen tulee suh­tau­tua sel­lai­se­na

Mainos: Tilaa tästä Kaleva Digi + Lauantai 15,90 €/kk

Lukijalta
Mielipidekirjoitus
Tilaajille

Il­ta­päi­vä­ker­hot taat­ta­va kai­kil­le 1.–2.-luok­ka­lai­sil­le – on ää­rim­mäi­sen tär­keää, että jo­kai­nen lapsi tulisi päi­vit­täin koh­da­tuk­si

Lasten ja nuorten tunne- ja vuorovaikutustaidot kehittyvät parhaiten yhdessä rauhallisen, avoimen ja ymmärtävän aikuisen parissa, kun taas pitkällinen yksinolo ja liiallinen sosiaalisen median käyttö voivat näitä taitoja kaventaa.

Olisi äärimmäisen tärkeää, että jokainen lapsi tulisi päivittäin kohdatuksi; että hän kokisi olevansa jollekin aikuiselle arvokas omana itsenään, että jotakuta kiinnostaisi mitä hänelle kuuluu, ja että joku kehuisi taas niin kauniista piirustuksesta.

Perusopetuslain mukaan koululaisten aamu- ja iltapäivätoiminta on tarkoitettu 1. ja 2. vuosiluokan oppilaille sekä muiden vuosiluokkien erityisopetukseen otetuille lapsille. Kunnat saavat valtionosuutta perusopetuslain mukaisen koululaisten aamu- ja iltapäivätoiminnan järjestämiseen, mutta kunnilla ei silti ole minkäänlaista velvollisuutta tarjota iltapäivätoimintaa.

Perusopetuksen iltapäivätoiminnassa leikitään, askarrellaan, liikutaan, ulkoillaan ja syödään terveellinen välipala turvallisessa ympäristössä kasvatuksen ammattilaisten ohjauksessa.

Lue Digiä _0,25 € / viikko_

Tutustu, voit peruuttaa tilauksen koska tahansa.