Vanhat kuvat: Top­pi­las­sa on nähty asun­to­mes­sut, teol­li­suut­ta ja eris­kum­mal­li­nen rä­jäy­tys­ope­raa­tio

Mielipide: Ves­sa­rau­ha kuuluu myös kou­lu­lai­sil­le

Mainos: Mil­lai­sia luon­to­ju­tu­ja sinä ha­luai­sit lukea? Vastaa ja osal­lis­tu 100€ lah­ja­kor­tin ar­von­taan.

Kolumni
Tilaajille

Il­mas­to­tut­ki­muk­sen lyhyt his­to­ria kertoo jo paljon

Juonipaljastus tulevasta arviointiraportista: hiilidioksidipäästöjen aiheuttama ilmastonmuutos on edelleen käynnissä

Suomen Tiedeseura julkaisi maaliskuussa Heikki Nevanlinnan mainion historiateoksen ”Ilmatieteiden vaiheita ja vaikuttajia Suomessa”. Heikin innoittamana päätin kirjoittaa suomalaisen ilmastotutkimuksen ultralyhyen historian.

Ilmastotutkimusta on tehty oikeastaan niin kauan kuin lämpötiloja on ulkoilmasta mitattu, eli 1700-luvulta lähtien. Pitkäaikaisen tutkimuksen ja pitkäaikaisten lämpötilasarjojen perusteella osoitettiin vuonna 2015 Suomen keskilämpötilan nousseen 2,3 astetta 1800-luvun puolesta välistä, eli yli kaksinkertaisesti maailmanlaajuiseen keskiarvoon nähden. Pitkien aikasarjojen merkitystä ei voitu 1700-luvulla vielä aavistaa, mutta silti tutkimukseen intuitiivisesti panostettiin.