Henkilöt: Ou­lu­lai­nen Henna Van­ha­nen on Suomen paras juok­si­ja ikä­luo­kas­saan, yöt hän työs­ken­te­lee OYSissa

Henkirikokset: Mies tuo­mit­tiin yli 10 vuo­dek­si van­keu­teen Kon­tin­kan­kaan taposta

Hoitojonot: Laki pa­kot­taa yö­vuo­ron lää­kä­rit päi­väk­si unille, mikä pa­hen­taa OYSin leik­kaus­sa­lien hen­ki­lös­tö­pu­laa

Mainos: Tilaa tästä Kaleva Digi 13,90 €/kk

Lukijalta
Mielipidekirjoitus
Tilaajille

Il­mas­ton­muu­tok­sen hil­lit­se­mi­nen torjuu myös luon­to­ka­toa

Pirkko-Liisa Luhta ja Mauri Huhtala ovat mielipidekirjoituksessaan (Kaleva 29.5./Lukijalta) huolissaan siitä, että hiilineutraalin vety-Suomen tavoittelu ja sen vaatima tuulivoima vaarantavat luontokadon pysäyttämisen tavoitteet.

Luontokadon ja ilmastonmuutoksen torjunta eivät ole ristiriitaisia tavoitteita. Luontokadon yksi suurimmista aiheuttajista on ilmastonmuutos ja sen hillitseminen vähentää myös luontokatoa. On myös otettava huomioon ilmastonmuutoksen hidastamiseksi tehtävien toimenpiteiden vaikutus luontoarvoihin ja biodiversiteettiin.

"Merituulivoima on tulevaisuudessa tärkeä ratkaisu maatuulivoiman rinnalla."

Tuulivoimahankkeet suunnitellaan huolellisesti ja niiden vaikutukset sekä ympäröivään luontoon että ihmistoimintoihin arvioidaan tarkasti kaavoituksessa ja erillisessä ympäristövaikutusten arviointiohjelmassa (YVA). Tuulivoimalat rakennetaan talousmetsiin eli alueille, joissa ihminen jo vaikuttaa biodiversiteettiin ja muihin luontoarvoihin.

Voimaloiden välinen etäisyys on niin pitkä, että talousmetsässä sijaitsevat arvokkaat luontokohteet voidaan välttää. Merituulivoima on tulevaisuudessa tärkeä ratkaisu maatuulivoiman rinnalla. Ilmastonmuutos on mitä suurimmissa määrin uhka Suomen luonnon alkuperäisille piirteille. Sitä ja luontokatoa on molempia torjuttava – eivätkä nämä asiat ole toisilleen vastakkaisia.

Anni Mikkonen

toimitusjohtaja

Suomen Tuulivoimayhdistys ry

Jatka lukemista vain _eurolla_

Tutustu kuukauden ajan, voit peruuttaa milloin vain.