Tilaajille

Ikään­ty­neet kai­pa­si­vat kon­tak­te­ja ja läs­nä­oloa – saivat par­ve­ke­jump­pia ja mo­bii­li­pal­ve­lu­ja

Sosiaalibarometri 2020 osoittaa digitaalisten etäpalveluiden soveltuvan iäkkäiden avuksi huonosti, tutkijat kirjoittavat.

Ikääntyneiden vaikeutunut tilanne puhutti koronaepidemian aikana. Vuoden 2020 Sosiaalibarometrin mukaan osalla ikääntyneistä eristäytyminen muista ihmisistä aiheutti mielen mataluutta ja turvattomuutta. Myös ikääntyvien toimintakyky heikkeni pitkään jatkuneen paikallaanolon vuoksi.

Arkeen tuli hankaluuksia, kun esimerkiksi kaupassa käynti ja muu asiointi vaikeutui rajoitusten takia.