Ylennykset: Tässä on re­ser­vin ylen­nyk­siä it­se­näi­syys­päi­vä­nä – katso, ketkä poh­jois­suo­ma­lai­set on ylen­net­ty

Kolumni
Tilaajille

Ideo­lo­gis­ten hei­mo­jen moraali sitoo ja so­kai­see – hei­mou­tu­mis­ta vastaan on vain yksi lääke

Ideologia on kaksiteräinen miekka. Se antaa väylän tarkastella asioita tietystä näkökulmasta, mutta samalla se sulkee pois muita näkökulmia, joista osa saattaa olla yhtä päteviä, tai jopa pätevämpiä.

Mitä vahvempi ideologia, sitä suurempi tarve on sulkea pois oman näkemyksen kanssa ristiriidassa olevia asioita.