Sää: Aika vaihtaa tal­vi­ren­kaat Oulun seu­dul­la: Ennuste lupaa kes­ki­vii­kol­le vuo­ro­kau­des­sa 15 senttiä lunta

Oulu: Jät­ti­mäi­nen os­tos­kes­kus nousee Kaak­ku­riin

Lukijalta
Mielipidekirjoitus
Tilaajille

Huoli ou­lu­lais­ten lasten hy­vin­voin­nis­ta – lapsi voi joutua jo­not­ta­maan jopa vuosia hänelle kuu­lu­via pal­ve­lu­ja

Viime aikoina on ollut ajankohtaisena puheenaiheena koulupudokkuus ja syrjäytyminen. Sitä ennakoivat merkit näkyvät jo varhaiskasvatuksessa ja ensimmäisinä kouluvuosina. Lapsella voi olla esimerkiksi vaikeuksia tunteiden ja käyttäytymisen säätelyssä, vahvoja mielialavaihteluita, ahdistuneisuutta ja aistiyliherkkyyttä.

Nämä vaikeudet näkyvät muun muassa sosiaalisissa suhteissa, oman toiminnan ohjauksessa ja uuden oppimisessa. Lapsi voi olla lyhytpinnainen, helposti räjähtävä ja väkivaltainenkin. Lapsen ja hänen läheistensä arki on rankkaa. Koulunkäynti tyssää alkumetreillä.