Vesihuolto: Ve­si­joh­to­ver­kos­to ra­pis­tuu kaik­kial­la – lisää rahaa tar­vi­taan ve­si­huol­lon var­mis­ta­mi­seen

Tulipalot: Yksi henkilö me­neh­tyi Ka­la­joel­la roi­hun­nees­sa oma­ko­ti­ta­lon palossa

Hol­li­haan kult­tuu­ri­his­to­rial­li­ses­ti arvokas hir­si­ta­lo aiotaan siirtää Hie­ta­saa­reen – tilalle suun­ni­tel­laan ker­ros­ta­lo­ja

Asuinkäytössä ollut talo on tarkoitus purkaa ja kasata Hietasaaressa toisenlaiseen käyttöön.

Oulu
Puistokatu 5:ssä sijaitseva puutalo on tarkoitus siirtää ensi vuonna Hietasaareen.
Puistokatu 5:ssä sijaitseva puutalo on tarkoitus siirtää ensi vuonna Hietasaareen.
Kuva: Pekka Kallasaari

Hollihaassa, Puistokatu 5:ssä sijaitseva puutalo ja piharakennus aiotaan siirtää uusien kerrostalojen tieltä Hietasaareen.

Kyseessä on asuinrakennus, joka on yksityisessä omistuksessa.

Hirsirakenteinen talo on rakennettu vuonna 1926, ja sen on katsottu olevan kulttuurihistoriallisesti arvokas.

– Voimassa olevassa asemakaavassa ei ole suojelumerkintää, mutta kun Hollihaan kaavamuutosta on alettu valmistella, on katsottu, että rakennus on sen verran arvokas, että sille on syytä katsoa uusi sijoituspaikka, Oulun kaupungin kaavoitusarkkitehti Jere Klami kertoo.

Kerrostalojen korttelialue

Hollihaassa on vireillä asemakaavan muutos, joka muuttaisi Puistokatu 3–5 välisen alueen kerrostalojen korttelialueeksi.

YIT on suunnitellut alueelle kahta kuusikerroksista asuinkerrostaloa.

Kaavaehdotus on nähtävillä 22. marraskuuta asti. Jos valituksia ei tule, ehdotus etenee kaupunginhallituksen ja valtuuston hyväksyttäväksi, ja kaavamuutos voisi vahvistua tammikuun loppuun mennessä.

– Ennen sitä emme voi hakea siirtolupaa vanhalle talolle. Siirrosta voitaisiin saada päätös aikaisintaan helmikuussa, YIT:n rakennuttajapäällikkö Jari Uusi-Illikainen kertoo.

Uusi käyttötarkoitus

Oulun kaupunki on varannut siirrettävälle puutalolle uuden osoitteen Vaaskiventien varrelta, Hietasaarentien itäpuolelta.

– Siellä on asemakaavassa määräys, että alueelle saa rakentaa yleiseen ja yhteisöjen käyttöön, lomaa ja vapaa-ajanviettoa sekä koulutuskäyttöä palvelevia rakennuksia. Kaavamerkintä mahdollistaisi myös yhden pienen asunnon sijoittamisen rakennukseen, mutta sellaista ei ole nyt tarkoitus tehdä, Klami kertoo.

YIT:n Jari Uusi-Illikainen ei halua vielä paljastaa, millaista käyttötarkoitusta puutaloon on Hietasaaressa suunniteltu tai mikä uusi toimija taloon on tulossa.

– Heidän kanssaan on vielä lopulliset sopimukset tekemättä.

Hirsikehikko puretaan

Kulttuurihistoriallisesti arvokasta puutaloa ei pystytä siirtämään kokonaisena.

Hirsikehikko on suunniteltu purettavan ja koottavan Hietasaaressa uudestaan.

Rakennuksen siirrosta vastaa YIT, mutta talon uuden toimijan täytyy hoitaa perustukset Hietasaareen valmiiksi.

– Niitä ei varmaan lähdetä tekemään talven aikana. Se menee käytännössä huhti–toukokuulle. Vasta sen jälkeen talo voidaan siirtää, Uusi-Illikainen arvelee.

Jos kaavamuutos tulee suunnitellusti voimaan, Hollihaan kerrostaloasunnot on tarkoitus laittaa ensi vuoden alussa ennakkomarkkinointiin.

Mikäli kysyntä on suurta ja rakennustyöt täytyy saada nopeasti käyntiin, puutalo ja piharakennus joudutaan ehkä purkamaan väliaikaisesti varastoon ennen kuin se päästään kokoamaan Hietasaaressa.