Koronavirus: Ko­ro­na­ra­joi­tus­ten pois­tu­mi­nen näkyy sai­raa­la­hoi­don tar­pees­sa ja leik­kauk­sia on jou­dut­tu pe­ru­maan OYSissa

Vanhat kuvat: Oulun Rat­sas­ta­jien tarkat har­joi­tuk­set – rat­sas­tus­kil­pai­lut hou­kut­te­li­vat run­saas­ti yleisöä Oulun Po­kaa­liin

Tilaajille

Hoi­va­ko­tien hen­ki­lös­tö­mi­toi­tuk­sen seu­ran­nas­sa tak­ku­ja – Ou­lus­sa ali­tuk­set se­lit­tyi­vät kir­jaus­vir­heil­lä

Oulussa Oulun kaupungin Hiirosenkodissa ja Sanninkodissa ja Esperin Hoivokoti Santaholmassa oli liian vähän henkilökuntaa THL:n seurantakyselyn mukaan, mutta kaikissa kysymys vain virheellisistä kirjauksista.

Vanhuspalvelulain mukaan hoivakodeissa on tänä vuonna oltava vähintään 0,55 työntekijää asiakasta kohden. Mitoitusta seurataan kyselyjen avulla.
Vanhuspalvelulain mukaan hoivakodeissa on tänä vuonna oltava vähintään 0,55 työntekijää asiakasta kohden. Mitoitusta seurataan kyselyjen avulla.
Kuva: Pekka Aho

Hoivakodit saivat viime toukokuussa kyselyn, jolla selvitettiin, miten vanhuspalvelulain mukainen henkilöstömitoitus toteutui. Kysely lähetettiin lähes 1 900 toimintayksikölle.

Noin 40 yksikköä jätti vastaamatta kyselyyn. Pohjois-Suomen avin alueella vastaamatta jättäneitä oli seitsemän.