Pohde: Pohde kertoi laa­jois­ta yt-neu­vot­te­luis­ta ja pal­ve­lu­verk­koon suun­ni­tel­luis­ta leik­kauk­sis­ta

Kiinteistökaupat: Oulun kau­pun­ki myy kym­me­nit­täin kiin­teis­tö­jään

Haapajärvi: Kau­pun­ki tekee ri­kos­il­moi­tuk­sen en­tis­ten joh­ta­jien toi­min­nas­ta

Mainos: Jakajaksi Kaleva Mediaan – tutustu ja hae tästä

Hoi­to­alan työ­rii­das­sa löytyi sopu, työ­tais­te­lu­toi­met päät­ty­vät vä­lit­tö­mäs­ti – rat­kai­sun osana muun muassa kol­mi­vuo­ti­nen palk­ka­oh­jel­ma sekä 600 euron ko­ro­na­kor­vaus

Hoitoalan työkiistaan on saatu viimein ratkaisu. Kuvassa Superin Silja Paavola (vas.) ja Tehyn Millariikka Rytkönen poistumassa valtakunnansovittelijan toimistolta toukokuussa.
Hoitoalan työkiistaan on saatu viimein ratkaisu. Kuvassa Superin Silja Paavola (vas.) ja Tehyn Millariikka Rytkönen poistumassa valtakunnansovittelijan toimistolta toukokuussa.
Kuva: Emmi Korhonen

Hoitajajärjestöt Tehy ja Super sekä Kunta- ja hyvinvointialuetyönantajat ovat hyväksyneet valtakunnansovittelijan sovintoehdotuksen.

Sovinnon myötä kaikki työtaistelutoimet päättyvät välittömästi ja Sote ry lopettaa joukkoirtisanoutumisen valmistelun.

Osapuolet jättivät vastauksensa valtakunnansovittelija Anu Sajavaaralle tänään illalla.

Julkisen alan hoitajien työriitaa on soviteltu ensi kerran jo keväällä. Alan työehtosopimus umpeutui maaliskuun alussa.

Tahoilla eri näkemykset palkkojen noususta

Osapuolet kuvailivat saavutettua ratkaisua eri termein.

Tehyn näkemyksen mukaan aiemmin sovittua kunta-alan ohjelmaa täydennetään erillisellä palkkaohjelmalla, jonka koko on kuusi prosenttia kolmessa vuodessa.

KT:n mukaan ratkaisu löytyi palkkojen yhteensovittamisesta, joka tehdään osana sote-uudistusta. Sen sijaan Tehyn puheenjohtaja Millariikka Rytkönen kiisti tomerasti, ettei lainsäädännön piirissä olevasta harmonisaatiosta voida sopia sovittelijan pöydässä.

Ratkaisu sisältää myös erillisen 600 euron kertapalkkion koronapotilaiden hoitoon osallistuneille sekä useita parannuksia työoloihin, Tehy ja Super kertoivat. Kertapalkkio maksetaan maaliskuun 2023 palkanmaksun yhteydessä.

Hoitajaliittojen laskelmien mukaan tehtäväkohtaisten palkkojen keskiarvo nousee sopimuksen myötä vähintään 17,3 prosenttia viiden vuoden aikana. Kolmena ensimmäisenä vuonna nousu on 15,3 prosenttia.

Työhyvinvointia edistäviä parannuksia puolestaan ovat Tehyn ja Superin mukaan arkipyhä kokonaisena vapaapäivänä, vuosilomaoikeus myös arkipyhinä sekä niin sanotun joutuisan ruokailun käytäntö yleistyöaikamuodossa kuten lääkäreillä.

Ratkaisulla myös poistetaan työnantajilta mahdollisuus asettaa rekrytointikieltoja.

Ratkaisu koskee myös laajemmin kunta-alaa

Julkisen alan hoitajien työriitaa on soviteltu ensi kerran jo keväällä. Alan työehtosopimus umpeutui maaliskuun alussa.

Kunta-ala laajemmin sopi työehdoista alkukesästä sovittelulautakunnan esityksen pohjalta. Alalle sovittiin viisivuotinen palkkaohjelma, jonka myötä alan palkat nousevat 5,1 prosenttia normaalien sopimuskorotusten lisäksi vuosina 2023–2027.

Toisin kuin muut alat, hoitajaliitot hylkäsivät esityksen. Tehyn Millariikka Rytkönen luonnehti esitystä luokattoman huonoksi. Tehy ja Super tavoittelivat vielä kunnianhimoisempaa palkkaohjelmaa: 3,6 prosenttia vuosittain viiden vuoden ajan yleisten korotusten lisäksi.

Vaikka hoitajat tuolloin irtautuivat neuvotteluista eivätkä sitoutuneet työrauhavelvoitteeseen, jo järjestelyssä sovitut palkankorotukset koskivat kesäkuun alusta myös hoitajia.

Kunta-alan ratkaisu jäi myös osin seuraamaan hoitajaliittojen neuvottelua. Muille kunta-alan työntekijöille luvattiin, että jos Tehy ja Super saavat kunta-alan sopimusta paremmat palkankorotukset, ne ulotetaan koskemaan myös kunta-alan sote-henkilöstöä, kuten sosiaalityöntekijöitä ja varhaiskasvatuksen työntekijöitä.

Sajavaaran mukaan sopimus ei laukaise uutta neuvottelukierrosta kunta-alalla.