His­to­rial­li­nen so­te-uu­dis­tus on hy­väk­syt­ty edus­kun­nas­sa äänin 105–77 – ko­koo­muk­sen Häk­kä­nen vaati sel­vi­tys­tä pe­rus­tus­lain­mu­kai­suu­des­ta hetkeä ennen ää­nes­tys­tä

Helsinki

Eduskunta on täysistunnossaan hyväksynyt sote-äänestyksen äänin 105–77. Poissa äänestyksestä oli 17 kansanedustajaa.

Hallituspuolueiden edustajista oli poissa 11. Heidän joukossaan oli muun muassa vihreiden Inka Hopsu, Mari Holopainen ja Heli Järvinen, jotka olivat etukäteen kertoneet julkisuudessa, että eivät voi äänestää ratkaisun puolesta.

Äänestykset käytiin niin sanotulla laajalla kokoonpanolla. Tämä tarkoittaa sitä, että kaikki edustajat saivat osallistua äänestykseen. Koronaepidemian takia valtaosa äänestyksistä toimitetaan niin sanotulla suppealla kokoonpanolla, jolloin äänestykseen osallistuu vain 56 edustajaa 200:sta.

Kokoomuksen Antti Häkkänen painoi jarrua vain hetki ennen äänestystä. Hän vaati sote-uudistuksen perustuslainmukaisuuden selvittämistä ennen äänestystä.

Perustuslakivaliokunnan varapuheenjohtajana toimiva Häkkänen totesi aamupäivällä Twitterissä, että hänestä näyttää siltä, että sosiaali- ja terveysvaliokunta ei ole korjannut perustuslain mukaisiksi esityksessä olevia pykäliä, jotka liittyvät sopimusten mitätöintiin. Tällä Häkkänen viittasi palveluiden ulkoistussopimuksiin.

Kokoomus on vastustanut tiukasti sote-uudistusta.

Puhemies Anu Vehviläinen (kesk.) ilmoitti puolenpäivän jälkeen saaneensa eduskunnan virkajohdolta selvityksen sote-uudistuksen perustuslainmukaisuudesta. Vehviläinen totesi tiedotteessa, että selvityksen mukaan sosiaali- ja terveysvaliokunta on tehnyt esityksiin perustuslakivaliokunnan edellyttämät muutokset.

Sote-uudistusta on yritetty saada aikaan useiden vuosien ajan eri hallitusten voimin.

Uutista ja otsikkoa täydennetty 23.6.2021 kello 14.47.