Energia: Kau­ko­läm­pö kal­lis­tuu Oulussa ensi vuonna

Polttopuut: Polt­to­puun ostajia on Poh­jois-Poh­jan­maal­la nyt jonossa al­ku­tal­veen asti

Tilaajille

Helle nostaa ta­pa­tur­ma­ris­kiä töissä – työ­suo­je­lu­vi­ran­omai­sel­le useita yh­tey­den­ot­to­ja helteen ai­heut­ta­mis­ta on­gel­mis­ta

Työntekijän on voitava joko tehdä työtä 10–15 minuuttia tuntia kohden viileämmässä työtilassa, tai vaihtoehtoisesti tauottaa työtään viileämmässä.

Työsuojeluviranomaisten puhelinneuvontaan tulee runsaasti yhteydenottoja työpaikoilta, joissa lämpötilat nousevat korkeaksi, tiedottaa Etelä-Suomen aluehallintovirasto.

Korkeat lämpötilat herpaannuttavat työntekijää. Tällöin vireys- ja valppaus eivät pysy normaalilla tasolla. Riskitilanteita työssä syntyy helpommin ja ne voivat johtaa työtapaturmiin.