koronarokotukset: Kolmas ro­ko­te­kier­ros käyn­nis­tyy Poh­jois-Poh­jan­maal­la

Joukkoliikenne: Lin­ja-au­to­yh­tiö Oulun Tak­si­pal­ve­lua kam­me­taan ulos tar­jous­kil­pai­lus­ta

Tilaajille

Helle nostaa ta­pa­tur­ma­ris­kiä töissä – työ­suo­je­lu­vi­ran­omai­sel­le useita yh­tey­den­ot­to­ja helteen ai­heut­ta­mis­ta on­gel­mis­ta

Työntekijän on voitava joko tehdä työtä 10–15 minuuttia tuntia kohden viileämmässä työtilassa, tai vaihtoehtoisesti tauottaa työtään viileämmässä.

Työsuojeluviranomaisten puhelinneuvontaan tulee runsaasti yhteydenottoja työpaikoilta, joissa lämpötilat nousevat korkeaksi, tiedottaa Etelä-Suomen aluehallintovirasto.

Korkeat lämpötilat herpaannuttavat työntekijää. Tällöin vireys- ja valppaus eivät pysy normaalilla tasolla. Riskitilanteita työssä syntyy helpommin ja ne voivat johtaa työtapaturmiin.