Essee: Venäjä on kuin myrk­kys­kor­pio­ni, joka ei voi luon­teel­leen mitään

Päätoimittajan kolumni: Kou­lu­jen le­vot­to­muus kertoo siitä, että ai­kui­set eivät ole kan­ta­neet vas­tuu­taan

Koti: Ou­lu­lai­set Mat­lee­na ja Jori Haa­pa­lai­nen ra­ken­si­vat unel­mien­sa kodin lu­moa­viin mai­se­miin Jää­lin­jär­ven ran­nal­le

Hal­li­tus täs­men­si ko­ti­ta­louk­sien tuet suuriin säh­kö­las­kui­hin – tu­ki­kau­si alkaa tam­mi­kuun alussa

Kotitalousvähennys 2 000–6 000 euron sähkölaskusta, pienituloisille 660 euron enimmäistuki kuukaudessa, arvonlisävero lasketaan 10 prosenttiin.

Hallitus on täsmentänyt kotitalouksien saamat tuet suuriin sähkölaskuihin. Tukia myönnettäisiin kulutetusta sähköstä maksetun määrän perusteella 1. tammikuuta alkaen huhtikuun loppuun saakka.

Kotitalousvähennyksen voisi tehdä 2 000–6 000 euron sähkölaskusta, jolloin enimmäistuki olisi 2 400 euroa.

Pienituloisten enimmäistuki olisi 660 euroa kuukaudessa, joten suurin mahdollinen tuki neljän kuukauden ajalta olisi yhteensä 2 640 euroa.

Lisäksi sähkön arvonlisävero pudotetaan 24 prosentista 10 prosenttiin.

Hallituksen mukaan tavoitteena on helpottaa niitä kotitalouksia, joilla on suuria sähkölaskuja. Tukien myöntämisestä päätettiin syyskuun alussa hallituksen budjettiriihessä.

Verovähennystä koskeva hallituksen esitys on tarkoitus antaa eduskunnalle 3. lokakuuta alkavalla viikolla ja sähkötukea koskeva esitys 17. lokakuuta alkavalla viikolla.

Henkilö saisi vähentää maksamastaan vähennykseen oikeuttavasta määrästä kotitalousvähennyksenä 60 prosenttia. Vakituisen asunnon 2 000–6 000 euron sähkökustannuksiin myönnettävään kotitalousvähennykseen oikeuttaisi sähköenergiasta maksettu verollinen määrä sekä siihen liittyvä perusmaksu. Sen sijaan sähkönsiirrosta maksettu määrä ei oikeuttaisi kotitalousvähennykseen.

Sähkölaskujen perusteella myönnettävä kotitalousvähennys ei vaikuttaisi muiden kustannusten perusteella myönnettäviin kotitalousvähennyksiin.

Väliaikainen sähkötuki pienituloisille

Niille kotitalouksille, jotka eivät voi täysimääräisesti hyödyntää verovähennystä, otetaan käyttöön väliaikainen sähkötuki.

Pienituloisille kotitalouksille sähkötuen saaminen edellyttäisi 400 euron omavastuun ylittävää sähkölaskua.

Hakija voisi saada tukea 60 prosenttia 400 euroa ylittävästä kuukauden sähkölaskusta. Sähkölaskusta huomioitaisiin enintään 1 500 euroa kuukaudessa.

Vähennystä haettava itse verottajalta

Kotitalousvähennystä sähkökulujen perusteella olisi haettava itse Verohallinnosta. Siitä voisi saada hyödyn jo verovuoden aikana hakemalla vähennyksen huomioitavaksi ensi vuoden verokortilla.

Pienituloisten sähkötukea haettaisiin Kelasta. Sähkötuki katsotaan kustannusten korvaukseksi, joka ei vaikuttaisi muuhun sosiaaliturvaan. Tuki olisi saajalleen verovapaa.

Sähkölaskujen perusteella myönnettävän kotitalousvähennyksen arvioidaan vähentävän verotuloja yhteensä noin 265 miljoonalla eurolla. Budjettiriihessä hallitus varasi sähkötukeen 300 miljoonan euron arviomäärärahan.

Sähkön arvonlisäkannan alentaminen 10 prosenttiin neljäksi kuukaudeksi vähentäisi valtion arvonlisäverotuottoja arviolta 209 miljoonaa euroa.

Kulutettu määrä ja hinta vaikuttavat vähennysoikeuteen

Sähkölaskun perusteella kotitalousvähennyksen piiriin pääsemiseen ja vähennyksen määrään vaikuttaa käytetyn sähköenergian määrä ja sähköenergiasta maksettu hinta.

Vähennystä ei saisi, jos sähkönkulutus olisi neljän kuukauden aikana yhteensä 10 000 kilowattituntia ja sähköenergiasta maksettu hinta 20 senttiä kilowattitunnilta. Sähkökustannukset olisivat näin 2 000 euroa, mikä ei vielä oikeuttaisi vähennykseen.

Sen sijaan vähennykseen olisi oikeus, jos sähköstä maksettu hinta olisi 40 senttiä kilowattitunnilta, jolloin sähköenergiasta maksettu summa olisi 4 000 euroa. Tällöin vähennys olisi 1 200 euroa ennen kotitalousvähennyksen 100 euron omavastuuta.Hallitus on täsmentänyt kotitalouksien saamat tuet suuriin sähkölaskuihin.

Kotitalousvähennyksen voi tehdä 2 000–6 000 euron sähkölaskusta. Pienituloisten enimmäistuki on 660 euroa kuukaudessa, ja sähkön arvonlisävero pudotetaan 10 prosenttiin 24 prosentista.

Tukea myönnettäisiin kulutetusta sähköstä maksetun määrän perusteella 1. tammikuuta alkaen huhtikuun loppuun saakka.

Hallituksen mukaan tavoitteena on helpottaa niiden kotitalouksien asemaa, joilla on suuria sähkölaskuja. Tukien myöntämisestä päätettiin syyskuun alussa hallituksen budjettiriihessä.

Verovähennystä koskeva hallituksen esitys on tarkoitus antaa eduskunnalle 3. lokakuuta alkavalla viikolla ja sähkötukea koskeva esitys 17. lokakuuta alkavalla viikolla.

Vakituisen asunnon 2 000–6 000 euron sähkökustannuksiin myönnettävään kotitalousvähennykseen oikeuttaisi sähköenergiasta maksettu verollinen määrä sekä siihen liittyvä perusmaksu. Sen sijaan sähkönsiirrosta maksettu määrä ei oikeuttaisi kotitalousvähennykseen.

Henkilö saisi vähentää maksamastaan vähennykseen oikeuttavasta määrästä kotitalousvähennyksenä 60 prosenttia. Vähennystä voisi näin saada enimmillään 2 400 euroa.

Sähkölaskujen perusteella myönnettävä kotitalousvähennys ei vaikuttaisi muiden kustannusten perusteella myönnettävään kotitalousvähennykseen.

Väliaikainen sähkötuki pienituloisille

Niille kotitalouksille, jotka eivät voi täysimääräisesti hyödyntää verovähennystä, otetaan käyttöön väliaikainen sähkötuki.

Pienituloisille kotitalouksille sähkötuen saaminen edellyttäisi 400 euron omavastuun ylittävää sähkölaskua.

Hakija voisi saada tukea 400 euroa ylittävästä kuukauden sähkölaskusta 60 prosenttia. Enimmäistuki kuukaudessa olisi 660 euroa, ja tukea maksetaan neljältä kuukaudelta. Tuen enimmäismäärä olisi näin yhteensä 2 640 euroa.

Juttua päivitetty kauttaaltaan kello 16.27.