Hal­li­tus sel­vit­tää, voisiko tie­to­mur­ron uhri vaihtaa jo ny­ky­lain pe­rus­teel­la hen­ki­lö­tun­nus­ta –Y­li­joh­ta­ja: "Ei mah­dol­lis­ta en­nal­taeh­käi­sy­nä"

Hallitus haluaa tutkia myös tietoturva-asioiden keskittämistä yhteen ministeriöön.

Hallitus selvittää pikaisesti, voisivatko psykoterapiakeskus Vastaamon tietomurron kohteiksi joutuneet vaihtaa henkilötunnuksensa jo nykylain perusteella.

– Kysymys on siitä, voitaisiinko nykylain tulkintaa katsoa laajemmin, kuin mitä on ollut tämän hetken tulkinta identiteettivarkauksissa, kuntaministeri Sirpa Paatero (sd.) sanoi hallituksen iltakoulun jälkeen.

Toisena vaihtoehtoa on Paateron mukaan se, että selvitetään mahdollisuutta muuttaa lakia pysyvästi niin, että henkilötunnuksen vaihtaminen olisi mahdollista nyt tapahtuneen tietomurron kaltaisissa tilanteissa.

Saman vahvisti pääministeri Sanna Marin (sd.) hallituksen iltakoulun jälkeen. Hän kertoi, että nykylain tulkintaa varten käydään vielä läpi lain perustelutekstejä.

Pääministeri Sanna Marinin mielestä on tärkeä selvittää, voitaisiinko laintulkintaa henkilötunnuksen vaihtamisen edellytyksistä laajentaa nyt tapahtuneen tietomurron kaltaisiin tilanteisiin.
Pääministeri Sanna Marinin mielestä on tärkeä selvittää, voitaisiinko laintulkintaa henkilötunnuksen vaihtamisen edellytyksistä laajentaa nyt tapahtuneen tietomurron kaltaisiin tilanteisiin.

Seuraavaksi asiaa käsitellään ministeriöiden kansliapäälliköiden kokouksessa maanantaiaamuna.

Hengenvaara edellytyksenä

Vastaamon tietovuodon uhrit ovat tehneet Digi- ja väestötietovirastoon jo useita pyyntöjä ja tiedusteluja henkilötunnuksen muuttamisesta. Pelkona on, että rikolliset voivat käyttää toisen henkilötunnusta esimerkiksi pikavippien ottamiseen ja muutenkin toisena henkilönä esiintymiseen.

Henkilötunnuksen muuttaminen perustuu tarkkoihin säädöksiin.

– Perusajatus on, että henkilötunnus on muuttumaton ja pysyvä, ja vain hyvin poikkeuksellisessa tilanteessa se voidaan muuttaa, Digi- ja väestötietoviraston ylijohtaja Timo Salovaara totesi tiistaina Lännen Median haastattelussa.

Henkilötunnuksen muutos on katsottu nykyisin olevan mahdollista vain, jos tunnusta on jo käytetty toistuvasti väärin ja siitä on jo aiheutunut huomattavaa taloudellista tai muuta haittaa. Samalla ihmisen hengen on oltava vaarassa.

– Laki ei mahdollista ennaltaehkäisevää riskienhallintaa, ja Vastaamo-vuodossa olisi kyse ennaltaehkäisevästi muutettavasta tunnuksesta, Salovaara tähdensi.

Toimeksiannot kahdelle ministeriölle

Hallitus pohti keskiviikkona iltakoulussa psykoterapiakeskus Vastaamon tietomurron kohteeksi joutuneiden auttamista ja etsi keinoja, joilla tietomurrot voitaisiin tulevaisuudessa estää.

Pääministeri Marin kertoi iltakoulun jälkeen pyytäneensä sosiaali- ja terveysministeriötä (STM) koordinoimaan uhrien tukemista ja auttamista. Siihen kuuluu myös henkilötunnuksen vaihtamisen selvittäminen.

Liikenne- ja viestintäministeriö sai pääministeriltä tehtäväkseen ryhtyä johtamaan työtä kyberturvallisuuden ja tietosuojan parantamiseksi.

– Siinä kartoitetaan nykyisen lainsäädännön tarjoamat välineet ja sen muutostarpeet sekä johtamisen ja hallinnon muutostarpeet kyberturvallisuuden ja tietosuojan osalta, Marin sanoi.

Hän pohti, tarvittaisiinko tulevaisuudessa yksi vastuuministeriö, joka vastaisi kyberturvallisuudesta ja tietosuoja-asioista.

– Juuri tämänkaltaisissa tilanteissa näemme, kuinka hankala on, kun tämä on jakaantunut useille ministeriöille. On mahdollista, että lopputuloksena voi olla jopa ehdotuksia tämän kokonaisuuden keskittämisestä yhdelle ministeriölle, Marin sanoi.