Oulun yliopisto: Pro­fes­so­ri teki po­lii­sil­le tut­kin­ta­pyyn­nön Oulun yli­opis­ton johdon toi­mis­ta

Pääkirjoitus: Tuntien odotus venyy vuo­ro­kau­sik­si – hoi­ta­ja­pu­las­ta tullut vaa­ral­li­nen ter­veys­ris­ki

Hal­li­tus pääsi sopuun so­te-uu­dis­tuk­ses­ta: Hy­vin­voin­ti­aluei­ta tulee 21, lisäksi jär­jes­tä­nä toimii Hel­sin­ki – maa­kun­ta­ve­ro käyt­töön vii­meis­tään vuonna 2026

Perhe- ja peruspalveluministeri Krista Kiuru. Arkistokuva.
Perhe- ja peruspalveluministeri Krista Kiuru. Arkistokuva.
Kuva: Pekka Peura

Suomeen ei tulekaan sote-maakuntia vaan hyvinvointialueita, kertoi perhe- ja peruspalveluministeri Krista Kiuru (sd.) tiistaina sosiaali- ja terveyspalvelujen uudistusta koskevassa tiedotustilaisuudessa.

Palvelujen järjestämisestä vastaavat 21 hyvinvointialuetta ja Helsingin kaupunki. Samalla maakuntavaaleista tuleekin aluevaalit.

Hyvinvointialueen nimi muuttuu jatkossa maakunnaksi, kun esimerkiksi aluekehitystehtävät siirtyvät niille mahdollisesti myöhemmin.

Itä-Savo eli Savonlinnan seutu kuuluu Etelä-Savon hyvinvointialueeseen. Savonlinnan sairaalan ja Länsi-Pohjan sairaalan yhteispäivystys jatkuvat vuoden 2032 loppuun.

Länsi-Pohjan sairaalan toiminta tulee siirtää pois ulkopuoliselta ostopalvelulta viimeistään vuoden 2025 jälkeen.

– Yksityisiltä palvelujen tuottajilta voidaan jatkossakin hankkia palveluja ja niin sanottu monituottajamalli jatkuu, Kiuru sanoi.

Rahoitukseen muutoksia

Hyvinvointialueiden ja kuntien rahoitukseen tehtiin muutoksia.

– Uutena kriteerinä kuntien valtionosuuksien määräytymiseen tulee kunnan väestönkasvu, kuntaministeri Sirpa Paatero (sd.) kertoi.

Hyvinvointialueiden rahoituksessa kaksikielisyyden painoarvo kasvoi ja alueiden välistä siirtymätasausta muutettiin siten, että ne lieventävät muutoksen vaikutuksia.

Tiede- ja kulttuuriministeri Annika Saarikko (kesk.) sanoi, että ratkaisu on keskustan tavoitteiden mukainen.

– Ei nimi miestä pahenna, siksi keskustalle nämä ovat jatkossakin maakuntia, Saarikko sanoi.

Maakuntavero tulee

Kuntaministeri Sirpa Paatero kiitteli sitä, että uudistusta on saatu eteenpäin koronasta huolimatta. Hän totesi, että kaikki hallituspuolueet tukevat maakuntien verotusoikeutta.

Hallitus valmistelee maakuntaveron käyttöönoton ja uusi vero otetaan käyttöön viimeistään 2026. Maakuntien verotusoikeus valmistellaan hallitusohjelman mukaan parlamentaarisessa komiteassa vuoden 2020 loppuun mennessä.

Hallitus vakuuttaa sitoutuvansa siihen, että verotusta ja rahoitusta koskevan lainsäädäntö valmistuu hallituskauden aikana, ja että se tulee voimaan viimeistään vuonna 2026. Hallitus myös sanoo tiedotteessaan, että maakuntaverolla ei nosteta kokonaisverotuksen tasoa.

Hallituspuolueiden eduskuntaryhmät ovat hyväksyneet esityksen lähetettäväksi arviointineuvoston käsittelyyn. Hallituksen esitysluonnos uudistuksesta annetaan lainsäädännön arviointineuvostolle keskiviikkona.

Hallituksen on tarkoitus antaa lopulliseen muotoon viilatut lakiesitykset eduskunnalle joulukuussa.

Silloin eduskunta saisi ne käsiteltyä juhannukseen mennessä. Uudet hyvinvointialueet aloittaisivat vuoden 2023 alusta.

Yli 800 lausuntoa

Lausuntokierroksella hallituksen luonnokseen saatiin 804 lausuntoa.

Ministeriöiden mukaan lausuntokierroksen keskeinen palaute liittyi kuntien, hyvinvointialueiden ja pelastuslaitoksen rahoitukseen, hyvinvointialueiden verotusoikeuteen, itsehallintoon ja ohjaukseen, palvelujen järjestämisvastuuseen, hyvinvointialueen omaan palvelutuotantoon ja ostopalveluihin, sopimuksien mitättömyyteen, hyvinvoinnin ja terveyden edistämisen vastuisiin sekä toimeenpanon ja uudistuksen aikatauluun.

Juttua päivitetty kauttaaltaan kello 14.42.