Vaalitentti: Katso tal­len­ne Kalevan vaa­li­ten­tis­tä, mukana kuusi ni­me­käs­tä eh­do­kas­ta Oulun vaa­li­pii­ris­tä

Pääkirjoitus: Il­mas­ton­muu­tok­sen tor­jun­ta ei ole vi­her­hump­paa – maa­pal­lon läm­pe­ne­mi­nen mah­dol­lis­ta saada kuriin

Kolumni: Ou­lu­lais­kou­lun hyvät ko­ke­muk­set kou­lu­pu­dok­kai­den kanssa osoit­ta­vat, miten tärkeää on kokemus po­ruk­kaan kuu­lu­mi­ses­ta

Mainos: Mitä enemmän tiedät sitä helpommin äänestät, tilaa tästä Kaleva Digi + Lehti 2 kk 59,90 euroa

Hal­li­tuk­ses­sa val­mis­tel­laan Suomen ky­ber­tur­val­li­suu­den ke­hit­tä­mis­tä ja jul­ki­sen hal­lin­non va­rau­tu­mis­ta

Hallitus on aloittanut valmistelun Suomen kyberturvallisuuden kehittämiseksi ja julkisen hallinnon varautumiseksi. Asiaa käsittelevä digitalisaation, datatalouden ja julkisen hallinnon kehittämisen ministerityöryhmä on kokoontunut tällä viikolla kaksi kertaa.

Tavoitteena on muodostaa Venäjän hyökkäyksen Ukrainaan aiheuttamasta tilanteesta tilannekuva ja arvioida tarvittavat kehittämistoimet.

Liikenne- ja viestintäministeri Timo Harakan (sd.) mukaan Suomen kyberturvallisuuden tilanne on tällä hetkellä normaali. Suomen kybersuojaus torjuu uhkia päivittäin.

Kuntaministeri Sirpa Paateron (sd.) mukaan julkinen hallinto on varautunut häiriötilanteisiin hyvin. Nyt tarkoituksena on Paateron mukaan koota yhteinen tilannekuva eri viranomaisten kesken.

Suomessa laaditaan myös paraikaa digitaalista kompassia. Kansallinen digikompassi on tarkoitus lähettää lausunnoille keväällä 2022.