Hai­luo­don pen­ger­tiel­le ei tule ka­tu­va­lo­ja, tie mer­ki­tään su­mu­paa­luil­la ja kai­de­va­lais­tuk­sel­la – katso lista kiin­teän yh­tey­den yk­si­tyis­koh­dis­ta

Hailuodon Huikun ja Oulunsalon Riutunkarin välille rakennettavan kiinteän yhteyden tiesuunnitelma on valmistunut, kertoo Pohjois-Pohjanmaan ely-keskus.

Hailuodon kiinteä yhteys tulee nykyisen lauttaväylän pohjoispuolella. Autokaistojen leveys on 3,25 metriä.
Hailuodon kiinteä yhteys tulee nykyisen lauttaväylän pohjoispuolella.
Hailuodon kiinteä yhteys tulee nykyisen lauttaväylän pohjoispuolella.
Kuva: Kirjasniemi Jussi

Hailuodon kiinteän yhteyden tiesuunnitelma on valmistunut, kertoo Pohjois-Pohjanmaan ely-keskus. Sille tulee mittaa yhteensä noin 8,4 kilometriä. Hankkeen kustannusarvio on 74 miljoonaa euroa.

Kiinteä yhteys tulee nykyisen lauttaväylän pohjoispuolelle.

Kahden sillan ja pengertien muodostama kokonaisuus tehdään Hailuodon Huikun ja Oulunsalon Riutunkarin välille. Toinen silloista on Riutun silta, joka sijoittuu Riutukarin nykyisen lauttarannan pohjoispuolelle. Huikun silta tulee puolestaan noin kilometrin päähän Hailuodosta. Riutun silta on 740 metriä ja Huikun silta 770 metriä pitkä.

Pengertielle ei tehdä perinteistä tievalaistusta. Tien varteen tulee sumupaaluja. Lisäksi tien näkyvyyttä pimeällä ja sumulla lisätään kaidevalaistuksen avulla.

Autokaistojen leveys on 3,25 metriä.
Autokaistojen leveys on 3,25 metriä.
Kuva: Pohjois-Pohjanmaan ely-keskus

Huhtikuussa valmistuneesta tiesuunnitelmasta pyydetään lausunnot eri sidosryhmiltä sekä Oulun kaupungilta ja Hailuodon kunnalta. Ennen lausunnon antamista kaupunki ja kunta asettavat tiesuunnitelman kansalaisten nähtäväksi, todennäköisesti toukokuussa. Lausuntojen ja muistutusten käsittelyn jälkeen Liikennevirasto käsittelee suunnitelman.

Nämä asiat sisältyvät tiesuunnitelmasta:
– Rakennettavan tieyhteyden kokonaispituus 8,4 kilometriä.
– Maapengertä 6,9 kilometriä.
– Kaksi siltaa yhteensä 1,5 kilometriä.
– Kiviainesta tarvitaan noin miljoonaa kuutiometriä.
– Tien geometria sallii 80 km/h ajonopeuden.
– Tienkäyttäjiä varoitetaan vaarallisista liikennöintiolosuhteista.
– Uudelle yhteydelle tulee yksi pysäköintialue ja keinosaari.
– Uudelle yhteydelle ei tule perinteistä tievalaistusta, melusuojausta
eikä joukkoliikenteen pysäkkejä.
– Rakentamisen kokonaishinta alustavasti 76 miljoonaa euroa.

Tien kaistajärjestelyt:
– Autoliikenteen ajokaistojen leveydet ovat 3,25 + 3,25 metriä.
– Kevyelle liikenteelle molemmin puolin tietä olevat 1,25 metriä leveät
pientareet.
– Penkereen rakenteen kokonaisleveys on 10,5 metriä.
– Tien pinta noin 3,5 metriä keskimääräisen veden yläpuolella.

Alla on suunnittelu- ja konsultointiyritys Sitowisen esittelyvideo yhteydestä: