Syysloma: Oulun kau­pun­ki tarjoaa lap­sil­le ja nuo­ril­le mo­nen­lais­ta te­ke­mis­tä syys­lo­mal­la

Pääkirjoitus: Fen­no­voi­man säh­köl­le olisi ky­syn­tää – mutta koko hank­keen us­kot­ta­vuus horjuu

Mainos: Kalevan syys­lo­ma­tar­jous 5 viikkoa diginä ja pai­net­tu­na! Tilaa tästä.

Forum24 listasi Oulun val­tuus­ton läs­näo­lot: Kuu­del­la täydet mi­nuu­tit, neljä kävi alle puo­les­sa ko­kouk­sis­ta – Katso vuoden 2017 vaa­leis­sa va­lit­tu­jen ko­kous­läs­nä­olot nimi nimeltä

Forum24 selvitti Oulun valtuutettujen kokousläsnäolot koko tähänastiselta valtuustokaudelta.

Oulu
Tuoreet valtuutetut kukitettiin Rotuaarilla vuoden 2017 vaalien jälkeen. Tänä vuonna perinteistä kukitustilaisuutta ei järjestetä koronasyistä.
Tuoreet valtuutetut kukitettiin Rotuaarilla vuoden 2017 vaalien jälkeen. Tänä vuonna perinteistä kukitustilaisuutta ei järjestetä koronasyistä.
Kuva: Pekka Kallasaari

Oulun kaupunginvaltuutetut ovat olleet pääosin saamiensa äänten arvoisia, jos mittariksi rajataan pelkkä valtuustokokouksiin osallistuminen.

Vuoden 2017 vaaleissa valittiin 67 valtuutettua. Heistä 53 on ollut ainakin osan aikaa läsnä vähintään 90 prosentissa kokouksista. Keskimäärin valitut ovat olleet paikalla noin 89 prosentissa kokouksista.

Kolmetoista valtuutettua on ollut läsnä kaikissa valtuustokokouksissa. Heistä jokaisen kokouksen alusta loppuun ovat istuneet keskustan Sirpa Tikkala, Matias Ojalehto ja Jouko Korkiakoski, vasemmistoliiton Paavo J. Heinonen, vihreiden Janne Hakkarainen sekä perussuomalaisten listalta valittu mutta pääosan kaudesta sinisiä edustanut Anne Snellman.

Tiedot käyvät ilmi Oulun kaupunginvaltuuston pöytäkirjoista, joihin kokousläsnäolot on merkitty minuutin tarkkuudella. Forum24 laati 37 pöytäkirjan läsnäolomerkinnöistä koko tähänastisen valtuustokauden kattavan koosteen.

Tämän jutun lopusta löytyvään listaan on koottu nimi nimeltä kaikkien vuoden 2017 vaaleissa Oulun kaupunginvaltuutetuiksi valittujen läsnäolot valtuustokokouksessa.

Kansanedustajat erottuvat

Neljä vaaleissa valtuutetuiksi valittua on ollut läsnä alle puolessa kokouksista. He kaikki, keskustan Riikka Moilanen, kokoomuksen Milla Kynkäänniemi, perussuomalaisten Sebastian Tynkkynen ja SDP:n Mikko Salmi, jättivät valtuuston kesken kauden. Salmi on tosin ollut kokouksissa paikalla lähtönsä jälkeenkin, mutta kaupungin viestintäjohtajan ominaisuudessa.

Luopujien paikat valtuustossa ovat täyttyneet vaaleissa varasijalle jääneillä valtuutetuilla.

Tynkkynen jätti valtuuston tultuaan valituksi eduskuntaan keväällä 2019. Muut oululaiset kansanedustajavaltuutetut jatkoivat myös kuntapäättäjinä.

Heistä vihreiden Jenni Pitko ja perussuomalaisten Jenna Simula ovat olleet läsnä yhtä vaille jokaisessa valtuustokokouksessa.

Muiden kansanedustajien osalta lukemat ovat heikompia. Kesken valtuustokauden kansanedustajiksi tulleiden kokoomuksen Janne Heikkisen ja keskustan Pekka Aittakummun läsnäolot jäävät selvästi alle keskiarvon.

Vielä heikompiin lukemiin painuvat koko valtuustokauden eduskunnassa istuneet Hanna Sarkkinen (vas.), Mari-Leena Talvitie (kok.), Ville Vähämäki (ps.) ja Tytti Tuppurainen (sd.). Kansanedustajakiireiden lisäksi Tuppurainen on toiminut ministerinä kesästä 2019 lähtien.

Keskustan Mirja Vehkaperän runsaat poissaolot painottuvat valtuustokauden alkupuoliskoon, jolloin hän toimi ensin kansanedustajana ja sitten europarlamentaarikkona.

Valtuustokokoukset järjestetään maanantaisin, jolloin eduskunnassa ei ole täysistuntoja tai valiokuntakokouksia. Pöytäkirjojen mukaan osa oululaiskansanedustajista on kuitenkin usein poistunut valtuustosta ennen kokouksen päättymistä. Monesti kyseessä on ollut siirtyminen yöksi Helsinkiin.

Tämä vaikuttaisi vähentyneen huomattavasti sen jälkeen, kun korona siirsi kokoukset viime vuonna nettiin ja mahdollisti etäosallistumisen.

41 kertaa pilkottuineen

Kauden aikana valtuustokokouksia on järjestetty tähän mennessä 37. Niistä neljä on pilkottu kaksiosaisiksi. Vuoden loppuun ajoittuvat talousarviokokoukset on keskeytetty ennen äänestysvaihetta, ja valtuusto on viikon tai parin kuluttua kokoontunut jatkamaan äänestysosalla.

Useissa tapauksissa valtuutettu on ollut paikalla vain toisessa talousarviokokouksen osista. Koska kyseessä ovat ajallisesti selkeästi erilliset kokoontumiset, Forum24:n selvityksessä ne lasketaan erillisiksi kokouksiksi, jolloin niiden kokonaismääräksi tulee 41.

Istuvan valtuuston on määrä kokoontua vielä kerran vaalien jälkeen. Sunnuntaina valittavan uuden valtuuston ensimmäinen kokous on elokuussa.

Valtuusto on kunnan ylin toimielin ja sen kokoukset ovat julkisia, mutta kokouksiin osallistuminen on vain osatotuus päättäjien aktiivisuudesta. Merkittävä osa vaikuttamisesta tapahtuu esimerkiksi lautakunnissa, joiden jäseniä suuri osa valtuutetuista on.

Näin istuttiin

Nimen jälkeen tuleva numero kuvaa kokousten määrää, joissa valtuutettu on ollut läsnä ainakin osan ajasta. Valtuutetut on jaoteltu sen mukaan, miltä listalta heidät valittiin vuoden 2017 vaaleissa. Valituista Juha Vuorio on siirtynyt kesken kauden kokoomuksen valtuustoryhmään ja Anne Snellman sinisten ryhmään. Kokoomuksen Hanna Haipuksen sukunimi oli vuoden 2017 vaalien aikaan Keskiaho.

Keskusta

Moilanen, Riikka 13

Vehkaperä, Mirja 29

Aittakumpu, Pekka 31

Leskelä, Jorma 37

Päkkilä, Risto 38

Oikarinen, Kyösti 39

Kolmonen, Jukka 39

Takkula, Anne-Maria 39

Nikula, Lauri 40

Huikari, Juha 40

Kälkäjä, Mikko 40

Huttu-Hiltunen, Antti 40

Parkkinen, Eeva-Maria 41

Ojalehto, Matias 41

Tikkala, Sirpa 41

Lepistö, Anna-Kaisa 41

Korkiakoski, Jouko 41

Kokoomus

Kynkäänniemi, Milla 19

Åman-Toivio, Minna 25

Talvitie, Mari-Leena 27

Heikkinen, Janne 34

Husso, Jarmo J. 38

Haipus (ent. Keskiaho) , Hanna 38

Kaismo, Tomi 38

Laru, Jari 39

Hänninen, Juha 40

Rajala, Lyly 40

Heinonen, Niilo 40

Pikkuaho, Sami 41

Merihaara, Mikko 41

Vasemmistoliitto

Sarkkinen, Hanna 29

Kalliorinne, Risto 30

Haaga, Hilkka 37

Huotari, Anne 38

Hekkala, Rauno 38

Ukkola, Kalervo 39

Korhonen, Martti 40

Viitanen, Mikko 40

Raudaskoski, Mikko 40

Murtoniemi, Mauno 41

Heinonen, Paavo J. 41

Vihreät

Isohätälä, Jaana 30

Haapanen, Satu 38

Määttä, Henna 39

Kontturi, Heikki 39

Himanen, Paula 39

Pitko, Jenni 40

Vikeväkorva, Susa 40

Lawson Hellu, Latékoé 41

Hakkarainen, Janne 41

Aalto, Esa 41

SDP

Salmi, Mikko 15

Tuppurainen, Tytti 27

Halonen, Sari 34

Sirviö, Pirjo 37

Tiainen, Tanja 37

Harju, Yrjö 37

Pohjola, Tuija 39

Torro, Kaarina 39

Perussuomalaiset

Tynkkynen, Sebastian 20

Vähämäki, Ville 26

Enojärvi, Annemari 37

Simula, Jenna 40

Vuorio, Juha 40

Snellman, Anne 41

Kristillisdemokraatit

Kemppainen, Marja-Leena 41

Aito suomalainen yhteislista

Lokka, Junes 39

Muokkaus 13.6.2021 klo 14.25: Taulukkoon lisätty maininta Hanna Haipuksen sukunimen muuttumisesta.